درباره آوانویسی پهلوی

دوره 12، شماره 45، شهریور 1395، صفحه 5-9

محسن ابوالقاسمی


انگاره سرو در خیال ایرانی

دوره 12، شماره 44، خرداد 1395، صفحه 5-26

فاطمه جهان پور


انواع صفت فاعلی و مفعولی

دوره 13، شماره 51، اسفند 1396، صفحه 5-9

محسن ابوالقاسمی


ساختار اتباع در گویش لای زنگانِ داراب

دوره 13، 48-49، شهریور 1396، صفحه 15-24

حسن رنجبر؛ کتایون نمیرانیان


نیمرخ زبانی کودکان دارای اتیسم

دوره 12، 46-47، اسفند 1395، صفحه 5-16

حوریه احدی


زبان ارزیابی در نقد آثار هنری

دوره 12، شماره 45، شهریور 1395، صفحه 11-27

محمد رضا احمدخانی؛ اکرم دهقان زاده


تحلیل گفتمان غزلیات عاشقانه سعدی و ابتهاج با تاکید بر نظام گذرایی

دوره 13، شماره 51، اسفند 1396، صفحه 11-25

محمد عارف امیری؛ حسین قاسمی؛ آناهیتا پرتوی


زرتشت در آپوکریفا

دوره 12، شماره 44، خرداد 1395، صفحه 27-34

میلاد جهانگیرفر


بازخوانی نشانه‌های زبان ارتباطی بخشی از کتیبه‌ عمارت قلم‌فرسا در شیراز از منظر نظریه ارتباطی یاکوبسن

دوره 16، شماره 60، آذر 1401، صفحه 31-44

سیده آیدا برکاتی؛ حانیه سادات زنده باد؛ محمد منصور فلامکی


تاثیر جنسیت برمیزان کاربرد جملات معلوم و مجهول در گویشهای اردلانی، ایلامی و آبدانانی

دوره 12، 46-47، اسفند 1395، صفحه 17-26

ابراهیم بدخشان؛ افشار چشمه چاهی؛ احمد پدرام؛ پروین عزیزی


پسوند «-u» در مکالمات و روایت های نوشتاری محاوره ای گویش کرمانی: رهیافتی جامعه شناختی

دوره 12، شماره 45، شهریور 1395، صفحه 29-44

آتوسا رستم بیک تفرشی؛ محمد عارف امیری


مفسران حقوقی مادیان هزار دادستان

دوره 12، شماره 44، خرداد 1395، صفحه 35-52

نادیا حاجی پور


نامهای مشترک ایرانی و قرقیزی و تغییرات آوایی و نگارشی آنها در زبان قرقیزی

دوره 13، 48-49، شهریور 1396، صفحه 39-51

نورگل شایدولایوا؛ عباسعلی وفایی؛ ضیاءالدین تاج الدین


اشتقاق زبان فارسی در چارچوب نظری رابرت برد

دوره 16، شماره 60، آذر 1401، صفحه 45-68

فریبا حسینی تشنیزی؛ نازنین امیرارجمندی