نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه فرهنگ و زبانهای باستانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

استاد بارتلمه گفته است که صامت­های پهلوی را همان گونه که نوشته شده، باید خوانده شود مثلاً ت، پ، ... را باید t، p، ... خواند.(1) در کلاس پهلوی که هرتسفلد(2) در سال 1300 تاسیس کرد و در آن کلاس ملک الشعراء بهار و سید احمد کسروی تبریزی و غلامرضا رشید یاسمی، مجتبی مینوی و ... شرکت می­کردند و تا سال 1305 ادامه داشت پهلوی به روش باتلمه تدریس می­شد. سال 1313 دانشگاه تهران تاسیس شد و دکتر روبن آبراهامیان(3) که از دانشگاه پاریس دکتری گرفته بود متصدی کرسی پهلوی شد و به روش بارتلمه درس می­داد. پس از رفتن دکتر آبراهامیان به ارمنستان در سال 1325 دکتر صادق کیا که شاگرد دکتر آبراهامیان بود روش بارتلمه را ادامه داد. در سال 1344 مهرداد بهار شاگرد مکنزی شروع به تدریس پهلوی با حضور دکتر کیا ، به روش مکنزی کرد...

عنوان مقاله [English]

A Survey on Pahlavi's Transcription

نویسنده [English]

  • Mohsen Abolghasemi

Professor, Ancient Languages and Cultural, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch