نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبانشناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 زبان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قایمشهر- رئیس دانشکده علوم انسانی

3 زبان شناسی، دانشگاه آزاد واحد قائم شهر ، مازندران، ایران

چکیده

پژوهش‌حاضر با هدف تحلیل گفتمان غزلیات عاشقانه دو شاعر نامدار (سعدی و ابتهاج) از دو دوره زمانی مختلف انجام‌شده است تا به این وسیله چگونگی بازنمایی جهان‌بینی موجود در این گفتمان در قالب نظام گذرایی و انواع فرایند و نیز تفاوت‌ها و شباهت‌های احتمالی چنین بازنمایی‌ در غزلیات عاشقانه این دو شاعر مشخص گردد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در پیکره مورد بررسی فرایند‌های مادی، رابطه‌ای و ذهنی بیشترین کاربرد را داشته‌اند. همچنین سعدی از فرایند‌های ذهنی و بیانی بیشتر از ابتهاج استفاده کرده است. درحالی‌که کاربرد فرایند‌های مادی، وجودی و رفتاری در غزلیات ابتهاج بیشتر مشاهده می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Transitivity Analysis of Love Poems of Sa'di and Ebtehaj

نویسندگان [English]

  • Mohammad Aref Amiri 1
  • Hossein Ghasemi 2
  • Anahita Partovi 3

1 M.A. graduate in linguistics, Institute for Humanities and Cultural Studies

2 Linguistics Department Islamic Azad University Qaemshahr Branch Qaemshahr Mazandaran Iran

3 Linguistics, azad university of qaemshahr, Mazandaran province, Iran

چکیده [English]

This article aims at analyzing the discourse of love in poems of two prominent Iranian poets namely Sa’di and Ebtehaj in order to investigate how their worldviews are represented in this discourse through transitivity system and process types. Also, the differences and similarities between these two poets in this regard have been studied. The results show that material, relational and mental processes are the most common ones in the corpora analyzed in this article. However mental and verbal processes are more frequent in Sa’die’s poems while in Ebtehaj poems mental, existential and behavioral are more frequent.This shows that comparing to Ebtehaj, Sa'di puts more emphasis on sentiments and mental emotions in order to represent the romantic relationship in his poems, and he creates a more abstract space for his audience; the higher use of verbal process is due to the fact that this poet represents the romantic relationships In the context of the dialogue between the lover and beloved, the inner conversation of the poet,  and also the narrative of love. On the other hand, the higher use of the material process in Ebtehajs's poems reflects the dynamic feature of his poems and his emphasis on the real world. Ebtehaj has also tried to represent the physical and emotional behaviors of the lover and beloved through the higher use of behavioral and material processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transitivity system
  • Sa’di
  • Ebtehaj
  • Discourse Analysis