نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان شناسی، دانشکده زبان های خارجی، دانشگاه اصفهان

چکیده

در این پژوهش حذف حروف اضافه در گروه‌های حرف اضافه در زبان فارسی بررسی می­شود و هدف از انجام آن، توصیف نحوی فرآیند حذف حروف اضافه در چارچوب برنامه کمینه‌گرا (ردفورد، 2009) است. جایگاه­های حذف، عامل حذف و علت دستوری یا غیردستوری بودن حذف در برخی گروه‌های حرف اضافه‌ای نسبت به دیگر گروه­ها، موضوعات عمده بررسی شده در این تحقیق هستند. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای و داده بنیاد است (داده‌ها از منابع گفتاری و نوشتاری فارسی محاوره‌ایِ معاصر گردآوری شده‌اند). نتایج تحقیق حاکی از آن است که حضور حروف اضافه در زبان فارسی بسته به نوع فعل و ظرفیت آن (لازم/متعدی بودن)، نحوه همنشین‌شدن فعل و موضوع‌ها، نقش دستوری  گروه حرف اضافه، و برخی مشخصه‌های معناییِ حروف اضافه در برخی جایگاه‌ها اختیاری است و حذف آنها منجر به غیردستوری شدن جملات نمی‌شود و در سایر جایگاه­ها، حذف آنها غیرممکن و منجر به نادستوری شدن جملات می‌گردد. از جمله مواردی که معمولاًحرف اضافه حذف می‌شود عبارتند از الف) عملکرد فرآیند انضمام، ب) تشکیل مفعول نشانه اضافه‌ای، پ) حذف به قرینه لفظی، ت) ساخت افعال گروهی، ث) ساخت حروف اضافه مرکب، و ج) در برخی گروه­های حرف اضافه‌ای.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Null Prepositions in Modern Persian: A Minimalist Study

نویسنده [English]

  • Ava Imani

Linguistics Department, Faculty of foreign Languages, University of Isfahan

چکیده [English]

This research aims to study and to describe syntactically the preposition deletion in the prepositional Phrases in Modern Persian, based on Minimalism Syntax. The most fundamental axis of the research are to scrutinize the positions of preposition deletion, reasons for preposition deletion, and grammaticality of the sentences with deleted prepositions. The results show that the presence of the prepositions in Persian is dependent on the type of verb (valency/Transitivity), the relationships between the verb and it’s arguments, the grammatical roles and some semantic features, and in some cases can be optional. So the preposition deletion in some positions doesn’t make the sentence ungrammatical. Some of these positions and cases are as follows: 1- incorporation operation, 2- indirect object position, 3- Ellipsis due to previous repetition. 4- phrasal verbs, 5- complex prepositions, and 6- some prepositional phrases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • deletion
  • preposition
  • preposition phrase
  • minimalism syntax