نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبانشناسی، دانشکده زبان های خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 استادیار، دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف از نگارش این مقاله، شناسایی برخی از مهم‏ترین فرایندهای واجی موجود در همخوان‏های گویش لری بختیاری مسجدسلیمان  بر ‏اساس واج­شناسی زایشی، خطی و غیرخطی است. برای این کار داده‏ ها از بیست گویشور بومی در رده‏ های سنی و مقاطع تحصیلی متفاوت، از بی‏سواد تا تحصیلکرده، از طریق مصاحبه جمع‏آوری و بر مبنای الفبای آوانویسی بین­المللی «IPA» آوانگاری و سپس برخی از فرایندهای واجی، همچون همگونی و حذف بررسی می­شوند. به طور کلی از سنجش داده‏ های گویش لری بختیاری مسجدسلیمان، استخراج مشخصه ‏های تمایز‏دهنده، قواعد و فرایندهای واجی حاکم بر آنها و نیز بازنمایی‏ های واجی و آوایی نشان دهنده این مسئله ­اند که دو فرایند واجی همگونی همخوانی (کامل و ناقص) و حذف در این زمینه فعال­اند. فرایند همگونی پربسامدتر از فرایند حذف است. این فرایند و قواعد واجی خطی و غیرخطی مؤید یافته‏ های واج‏شناسی زایشی در این رابطه است. توجیه و توصیف برخی فرایندهای واجی به روش خطی با ابهام همراه است لذا روش غیرخطی در این زمینه کارآمد‏تر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Phonological Processes (Assimilation and Elision) in Lori Bakhtiari(Masjedsoleiman) Dialect on basis of Generative Phonology

نویسندگان [English]

  • foroozandeh zardashti 1
  • Maryam Iraji 2

1 Ph. D. student in linguistics, Islamic Azad University, Faculty of Foreign Languages, Tehran Central Branch

2 Assistant Professor in linguistics, Islamic Azad University, Faculty of Foreign Languages, Tehran Central Branch

چکیده [English]

This paper attempts to identify some important of phonological processes in Lori Bakhtiari dialect(masjedsoleiman) on basis of generative phonology approach: linear and non linear theories. For this research 20 informants in different age and education are selected. Then data is gatherd through to interview with these informants. After studies of assimilation and elision in phonological processes, Results show that these two processes are active in this dialect and also assimilation process is more frequent than elision. The process and linear and non linear methods confirm generative phonology finding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lori Bakhtiari dialect
  • generative phonology
  • phonology process
  • assimilation
  • elision