نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان‌شناسی، دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد زبان‌شناسی، دانشگاه کردستان

چکیده

در این پژوهش تاثیر جنسیت بر میزان کاربرد جملات معلوم و مجهول در گویش‌های کردی سنندجی (اردلانی)، کردی ایلامی و آبدانانی بررسی می­شود. جامعه آماری این پژوهش متشکل از٩٠ گویشورِ زن و مرد از سه گویش مذکور( شامل ٤٥ زن و ٤٥ مرد) است که به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای  جمع­آوری داده‌ها، از ابزار پرسش‌نامه استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد، با توجه به اینکه جامعه‌ ایلام، سنندج و آبدانان به لحاظ اجتماعی دارای بافتی نسبتاً سنتی­اند و در این جوامع تفاوت‌های اجتماعی بین زن و مرد کاملا مشهود است، میزان استفاده از ساخت‌های معلوم و مجهول بین دو جنس مذکر و مونث به طور معنادار متفاوت نیست. طبق نظر وارداt (٢٠٠٦)جنسیت بر کاربرد ساخت‌های معلوم و مجهول تاثیر دارد، اما در این پژوهش نشان داده می‌شود که تفاوت معناداری در هر دو جنس مذکر و مونث در مورد کاربرد ساخت‌های معلوم و مجهول وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Gender on the Degree of Usage of Active and Passive Constructions in Ardalani(Sanandaji), Ilami and Abdanani Dialects of Kurdish Language

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Badakhshan 1
  • Afshar Cheshmeh Chahi 2
  • Ahmad Pedram 2
  • Parvin Azizi 2

1 Assistant Professor, Linguistic Department, Kordestan University

2 M.A. graduate in linguistics, Kordestan University

چکیده [English]

This article tries to study the effect of gender on the degree of usage of active and passive constructions in Ardalani(Sanandaji), Ilami and Abdanani dialects of Kurdish language. The Statistical population consists of 90 male and female speakers of the mentioned dialects (45 males and 45 females) which were chosen randomly. In order to collect the data, questionnaires were used. While the Ilami ,Sanandaji and  Abdanani societies are rather traditional and there are obvious  social diversities between male and female in these societies, the degree of usage of active and passive construction in male and female population was not different significantly. As Wardhaugh (2006) predicts there must be significant differences between male and female in respect to the use of active and passive construction, but our results did not approve Wardhaugh’s prediction and there was not such a significant difference between genders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • passive construction
  • active construction
  • Ardalani dialect
  • Abdanani dialect
  • Ilami dialect