نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد فرهنگ و زبانهای باستانی

چکیده

در مقاله حاضر در مورد انواع صفت­های فاعلی و مفعولی در ایرانی باستان، فارسی میانه و فارسی دری و نیز طرز ساخت آنها بحث به میان آمده است.

عنوان مقاله [English]

present participle and past participle

نویسنده [English]

  • mohsen Abolghasemi

professor , ancient Iranian Culture and Languages