نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده زبانشناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 کارشناس ارشد زبانشناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

کاربرد پسوند -u با کلمات مختلف به عنوان یک وند تصریفی یا اشتقاقی از ویژگی­های بارز گویش کرمانی است. آنچه ویژگی مشترک صورت­های مختوم به -u است، کاربرد آن­ در بافت محاوره­ ای و غیررسمی است. هدف پژوهش حاضر بررسی رخداد واژه­ های مختوم به –u در دو نوع گفتمان نوشتاری شامل مکالمه و روایت در سبک محاوره­ ای و عامیانه است تا به این پرسش­ها پاسخ داده شود که این وند در کدام مقوله ­های واژگانی رخداد بیشتری دارد؟ رخداد این متغیر زبانی در این دو نوع گفتمان چه تفاوتی را نشان می­دهد؟ و چه تفاوتی میان دختران و پسران در کاربرد این متغیر زبانی در مکالمات روزمره­ شان دیده می­شود؟ به این منظور دو پیکره 6000  واژه ­ای از روایت­های نوشتاری طنز محاوره­ ای در تارنماها و مکالمات نوشتاری محاوره­ ای 15 دختر (3000 واژه) و 15 پسر (3000 واژه) مقطع پیش­دانشگاهی در فضای گفتگوهای گروهی مجازی نرم­ افزار «واتس آپ» با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی بررسی شد. نتایج نشان می­دهد که صورت­های واژگانی مختوم به -u در روایت­ها (204 نمونه) به مقوله اسم (شخص، اصطلاحات خویشاوندی، پوشاک، حیوان، خوراک و اشیاء و سایر)، صفت، قید و فعل مرکب تعلق دارند. تنوع و فراوانی رخداد  این وند در مکالمات جوانان کم­تر است (77 نمونه) و نمونه­ ای از رخداد این وند با اسامی پوشاک، قید و فعل مرکب در مکالمات مورد بررسی دیده نمی­شود. کاربرد این وند در مکالمات نوشتاری پسران  ۶۶  مورد و در دختران تنها 10 مورد است و به این ترتیب، در گروه پسران حدود 6 برابر بیشتر از گروه دختران رخداد دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Suffix "-u" in Conversations and Narratives of Kermani Dialect: A Sociolinguistic Approach

نویسندگان [English]

  • Atoosa Rostambeik Tafreshi 1
  • Mohammad Aref Amiri 2

1 Assistant Professor, Linguistics Department, Institute for Humanities and Cultural Studies.

2 M.A. graduate in linguistics, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

The occurrence of the suffix" –u" either as an inflectional, or a derivational morpheme is a well-known feature of Kermani dialect. A common feature among all the words which end in "-u" is that they occur in an informal and colloquial context. This study aims at analyzing the occurrence of the words which end in "-u" in two written, but colloquial discourses including conversation and narrative in order to answer these questions: what are the word classes that suffix "-u" occurs with? What is the difference between these two discourses regarding the frequency and variety of words with the suffix "-u"? , and what is the difference between boys and girls regarding the use of such words in their group conversations? Two written corpuses both in colloquial style including ironic narratives, and two group conversations between 15 girls (3000 words) and 15 boys (3000 words) (college prep students) in “whatsApp” virtual group chats each consisted of 6000 words were analyzed using a descriptive-analytic approach. The results show that in narratives, "-u" may be attached to nouns (proper names, kinship terms, cloths, animals, foods, and things), adjectives, adverbs, and compound verbs (204 tokens). The variety and frequency of "-u" is less in conversations (77 token), and there was no occurrence of this suffix with nouns referring to cloths, adverbs, and compound verbs. Also, boys use more of these kinds of words in their conversations (66 tokens) than girls (10 tokens).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kermani Dialect
  • suffix "-u"
  • narrative
  • Conversation
  • Gender