نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در عصر ارتباطات و اطلاعات، دهه­ها است که بیلبوردها به طور جدی به عنوان ابزاری نوین در راستای هدایت اذهان در عرصه اقتصادی به کار می­روند. لیکن در طرحی جدید، تبلیغات اقتصادی بر روی بیلبوردها جای خود را به تصاویر هنری داده است تا این بار به گونه­ای دیگر بر روی افکار عمومی نقش آفرینی کنند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی بیلبوردهای هنری در طرح «نگارخانه­ای به وسعت یک شهر» به مثابه گفتمانی هنری است. در این پژوهش قصد بر آن است تا با رویکرد نشانه معناشناسی دیداری اصول و مفاهیم اولیه ارائه و سپس با مطالعه میدانی به سوالات مطرح در این زمینه پاسخ داده شود. یافته­های حاصل از پژوهش ضمن تائید اثربخشی همه جانبه تصاویر مذکور در اذهان شهروندان - فارغ از اثرات مثبت یا منفی آن- اذعان می­دارد این تاثیرات در حد فاصل بین دو نقطه حداقلی و حداکثری در نوسان است. به طور قطع با بهره­گیری از اصول طرح شده در این رویکرد، هوشمندانه می­توان به انتخاب تصاویری دست زد که با بهره­گیری از بیشترین اثربخشی، نهایت بهره­وری را از اجرای چنین طرح­هایی فراهم نمود.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semiotic Reviewing of the Billboards in Design “THE GALLERY AS BIG AS A CITY

نویسنده [English]

  • Afsaneh Arjmandian

Ph.D. student in linguistics, Islamic Azad University, science and research branch, Tehran.

چکیده [English]

In the age of communication and information, for decades billboards are seriously used as a modern tool for leading the minds in economic section. But, in a new design, economic advertisements on billboards have been replaced by artistic images for playing another role on public thoughts. The aim of present research is reviewing the billboards in design “THE GALLERY AS BIG AS A CITY” as artistic discourse. The study aims to present the basic principles and concepts in visual semiotics and then, based on field study, answers to the questions in this regard. The findings of the study which confirmed the overall effectiveness of the mentioned images in the minds of citizens – regardless to its positive and negative effects- discussed  the effectiveness fluctuates between two maximum and minimum points. Surly, enjoying the discussed disciplines in this approach can intelligently help to select the images which have the most effectiveness and maximum efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • billboard
  • Advertisements
  • visual semiotics