نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

از منظر علم و دانش ارتباطات، تبلیغات تجاری شکلی از پیام­های ارتباطی است که هدف آن ایجاد نگرش مثبت در مخاطبان یا مصرف­کنندگان و در نهایت خرید خدمت یا کالایی است که در یک رسانه خاص، نسبت به ترویج و تبلیغ آن اقدام شده است. از آنجا که تبلیغات تلویزیونی به عنوان گسترده­ترین شبکه تبلیغاتی در حوزه اقتصادی رابطه مستقیمی با توسعه اقتصادی دارد، نحوه ارائه و مطالعه آن به توسعه اهداف اجتماعی و فرهنگی نیز تاثیرگذار خواهد بود. لذا در این رابطه، هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سوالات است که نشانه­های اصلی در تبلیغات تلویزیونی عمدتا کدامند؟ و چگونه کیفیت یا عدم وجود آن در استفاده از رمزگان نشانه­شناسی نمود پیدا می­کنند؟ از آنجایی که نشانه­شناسی نوعی تحلیل کیفی است، از نمونه­گیری هدفمند در این تحقیق استفاده شده است. به این ترتیب 10 آگهی پرتکرار از تبلیغات خدمات دولتی، محصولات بهداشتی و مواد خوراکی در بازه زمانی 3 ماهه بررسی می­شوند. نمونه­های برگزیده مشتمل بر آگهی‏هایی است که از میان جامعه آماری آگهی­های پخش شده در زمان مورد نظر پربیننده­ترین بوده­اند زیرا در ساعات 19 الی 23 شب که اغلب افراد جامعه در منزل و در حال استراحت هستند پخش شده است. با نشان دادن هشت رمز پراهمیت در ارتباطات، ابتدا تک تک آگهی­ها از نظر مفاهیم مطرح شده در الگوی پیرس تحلیل و سپس با بررسی فراوانی و درصد کاربرد نشانه­ها، موفقیت بیشتر برخی از تبلیغات در جلب مخاطب محرز می­شود. در نهایت نتیجه گرفته می­شود که شرط اصلی موفقیت تبلیغات قابل اعتماد بودن و واقعی نشان دادن مسائل است که با در نظر گرفتن عوامل بحث شده سریعتر می­توان به این مهم نائل شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effective Factors on Success of TV ads in Semiotic perspective

نویسنده [English]

  • Golbarg Zehni

Ph.D. student in linguistics, Islamic Azad University, Science and Research branch, Tehran

چکیده [English]

From the science of communication point of view, advertisements  which their purposes are making positive attitude in audiences and consumers mind and buying objects or services to be promoted. Since TV ads as the largest advertising network in the economic sphere has a direct relationship with economic development, so the way of its presentation can be useful for the development of cultural and social goals too. As a result of this, the main purpose of this research is answering these questions: what are the most basic and useful signs here? And how its quality would be shown in using of codes of semiotics? Because of that Semiology is as a kind of qualitative analysis, so purposive sampling has been used, in this way ,10 ads with high frequency from government services, health products and foods in period of three months have been studied. It isn’t important to choose a special channel, because the ads are repetitious in all of them. The selected samples have been the most viewed ads in their time of showing .This time is between 7p.m to 11p.m when most of the people are at home and rest. Bringing up 8 of more important codes in communications, at first the ads, one by one, will be examined in Pierces frame work, and then by calculating the rate of frequency and percent, the factor of succeeding of some ads will be found. It is found that the main condition for success of ads is depending to their real shown and trustworthy which attending to main discussed factors can help us to reach the goal faster.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ads
  • Semiotics
  • Code
  • Pierce semiotics
  • communicative messages