فصلنامه پازند نشر پژوهش­ های صورت گرفته در زمینه علم زبان­شناسی و سایر علوم میان­ رشته­ ای را هدف خود قرار داده است تا انگیزه پژوهش در میان استادان و دانشجویان و علاقمندان به این رشته گسترش و دانش زبان­ شناسی و علوم میان رشته­ ای ارتقاء یابد. فصلنامه پازند به منظور ارتقاء دانش در حوزه علوم انسانی از پژوهشگران و فرهیختگان دعوت می‌کند تا مقالات ارزشمند خود را در زمینه‌های زیر ارسال نمایند:

- زبان و فرهنگ باستانی

- زبان­شناسی در حوزه­ های عصب­ شناسی، روان ­شناسی، جامعه ­شناسی، آموزش زبان، ادبیات و سایر حوزه­ های وابسته دیگر