نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زبانشناسی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری زبان شناسی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی پیام نور

چکیده

در مقاله حاضر قصد بر آن است تا نقد آثار هنری برای تعیین هویت الگوهای دستوری و واژگانی استفاده شده در ارجاع مقایسه­ ای و همچنین شیوه استفاده از زبان ارزیابی و انواع ساخت­های زبانی (واژه­، صفت، بند و سازه­ های دستوری) به کار گرفته شده، بررسی شود. تعیین این الگوها که نقش کلامی ارزیابی و مقایسه در فرآیند درک دارند به خواننده این امکان را می­دهد تا مفهوم ارزیابی در متن را شناسایی کند و چهارچوبی از مقایسه و ارزیابی از متن را در ذهن خود شکل دهد. روش تحقیق این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی است و داده­ های مربوط مشتمل بر 60 نقد آثار هنری است که از 25  مجله هنری از جمله تندیس، فیلم، فیلم­نگار گردآوری شده است. پس از مطالعه و بررسی جملات استفاده شده برای ارزیابی آثار هنری که مشتمل بر 603 جمله است، کلیه واژه­ ها و الگوهای دستوری عبارت­های مقایسه­ ای استخراج و فهرست­بندی شده است. در این پژوهش مشخص گردید که نمونه ­های صفت برتر و برترین و شباهت در ساختارهای ارزیابی از آمار بالاتری برخوردار و در نقد آثار هنری از این موارد برای ارزیابی آثار هنری بیشتر استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluative Language in Arts Review

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Ahmadkhani Ahmadkhani 1
  • Akram Dehghanzadeh Dehghanzadeh 2

1 Assistant Professor, Linguistics Department, Payame nour University

2 - Ph.D. student , Linguistics Department, Payame nour University

چکیده [English]

In this article, it is studied arts review to identify grammatical and lexical pattern, which to be used in comparative reference and the style use of evaluative language in all kind of linguistic structures (lexies, attribute, phrase and grammatical constituents). Identification of these patterns, which their roll are evaluative discoursal function and are comparative function in understanding process, help to orders to recognize concept of evaluation in text and illustrate a frame of text evaluation in their mind. The method of this research is analytical – descriptive. The related data consisting of 60 arts review from 25 arts magazine: TANDIS, FILM, FILMNEGAR, were collected. The finding of research which consist of 603 sentences, are the whole of lexies and grammatical pattern. In this research concludes that comparative/ superlative attribute and similarity are the highest in statistics and to be used the most in arts review.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluative language
  • Cohesion
  • comparative reference
  • review
  • Discourse Analysis