نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر فرهنگ مردم/ گویش پژوه

2 استادیار بخش زبان‌های خارجی و زبان شناسی، گروه فرهنگ واژه‌های باستانی دانشگاه شیراز

چکیده

برای درک درست از یک زبان، لهجه و گویش و نیز فهم بسیاری از ظرایف زبانی دانستن دستور زبان و قواعد حاکم بر آن ضروری است. بنا بر اهمیت این مسئله نگارندگان در این جستار ساختار اتباع در گویش لای­زنگان داراب را جهت بررسی و به دست دادن تفاوت­ها و شباهت­های ساخت اتباع در این گویش، برگزیدند. اتباع در اصطلاح دستور، لفظی است مهمل و بی­معنی یا فاقد معنی روشن که به دنبال اسم یا صفت می­آید، برای تأکید و گسترش معنی آن­ یا بیان نوعی مفهوم جسم و قسم است. لای­زنگان در شرق داراب و در استان فارس واقع شده است. این روستا دارای گویشی است آمیخته از چند گویش و لهجه که بیش­ترین مشترکات را با شیرازی و لری دارد. جستار پیش رو نتایج بسیاری در پی داشت از جمله اینکه ساختار اتباع غالباً از شیوه­ های ساخت خاصی پیروی می­کند و آن دسته از اتباعی که از شیوه­ های پربسامد پیروی نمی­کنند بسیار اندک­اند. پربسامدترین شیوه­ های ساختن اتباع در این گویش تبدیل همخوان آغازین واژه به «m» یا «p»، افزودن «ak» یا «al» یا «at» به همخوان آغازین و آوردن آن در ابتدا است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review on Reduplication Structure in Lay-zangan (Darab) Dialect

نویسندگان [English]

  • hassan ranjbar 1
  • katayoon namiranian 2

1 researcher

2 Assistant professor, linguistics and language department, Shiraz University

چکیده [English]

To achieve an accurate perception of language, accent and dialect and understand numerous subtleties of language, we inevitably have to know the grammar and its governing rules so that we would be able to make use of it for communication. However, from all researches implemented in this area, few studies have been allocated to dialects’ grammar. Accordingly the importance of this area of dialect including grammar and its topics has encouraged the authors of this paper to study reduplication structure in Lay-zangan (Darab) dialect. Lay-zangan is located in the Eastern part of Darab, Fars province. The village has a dialect mixed of several dialects and accents which has most in common with Shirazi and Lori dialects. The present research has offered several findings such as: Reduplication structure often follow certain structuring patterns (Formulas) and only few reduplications do not follow high frequency practices. Besides, the most frequently used patterns of creating reduplications in this dialect is alternation of initial consonant of word to “M” or “P” and insertion of “ـَ K “ ak or “ـَ L” al or “ـَ T” at into initial consonant and place it in initial position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lay-zangan dialect
  • reduplication structure (Darab)
  • dialect grammar
  • Darab