مقاله پژوهشی
بررسی زبان‌شناختی گویش جهرمی: توصیف نظام واجی و برخی فرآیندهای واجی

ثمینه رازقی

دوره 8، شماره 31 ، اسفند 1391، صفحه 5-22

چکیده
  گویش جهرمی از جمله گویش­های رایج در استان فارس و از زبان­ها و گویش­های جنوب غربی ایران است. هدف از پژوهش حاضر، مطالعه و تحلیل واج­شناسی و توصیف نظام واج­های این گویش است. ابتدا داده­ ها، از گویشوران محلی، بومی و ساکن جهرم گردآوری و سپس داده ­های ضبط شده به صورت مکتوب درآورده شد تا تلفظ دقیق هر واژه بررسی شود. پس از تحلیل واج­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فرآیند تضعیف در گویش لری بالاگریوه: رویکرد بهینگی

آرزو سلیمانی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

دوره 8، شماره 31 ، اسفند 1391، صفحه 23-41

چکیده
  هدف از نگارش این مقاله بررسی پربسامدترین فرآیند واجی گویش «لری بالاگریوه» یعنی فرآیند «تضعیف» در چارچوب «نظریۀ بهینگی»است. این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی صورت گرفته و داده‏ها به روش میدانی جمع‏آوری شده‏اند. داده‏ها از طریق ده ساعت مصاحبه مفید از چهار گویشور در رده‏های سنی مختلف جمع‏آوری و بر مبنای الفبای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی آکوستیکی فرکانس پایه در زنان و مردان دوزبانة ترکی- فارسی

هنگامه صالحی کوپائی

دوره 8، شماره 31 ، اسفند 1391، صفحه 43-59

چکیده
  نوشتة حاضر به دنبال پاسخی به این سوال است که آیا میان مقادیر فرکانس پایة(F0) افراد دوزبانة ترکی- فارسی در هر یک از این دوزبان تفاوت وجود دارد و در صورت وجود تفاوت، این موضوع با توجه به پارامتر جنسیت در زنان و مردان چگونه نمود پیدا می­کند. به این منظور یازده گویشور دو زبانة ترکی- فارسی (6 زن و 5 مرد) بررسی شدند. هریک از گویشوران به­ طور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مقایسه ای دو نوع وزن در اشعار ایران

لیلا ضیامجیدی

دوره 8، شماره 31 ، اسفند 1391، صفحه 61-71

چکیده
  در پژوهش حاضر دو نوع وزن متفاوت( وزن هجایی و وزن تکیه­ای هجایی از نظام­های وزنی موجود در اشعار ایران بررسی می­شود. دو نوع وزن متفاوت در زبان فارسی وجود دارد(یکی وزن تکیه­ای- هجایی اشعار عامیانه فارسی و دیگری وزن کمّی یا عروضی اشعار کلاسیک فارسی). در زبان­های رایج ایران وزن دیگری نیز به چشم می­خورد یعنی «وزن هجایی». این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل طیفی واکه های ساده گویش گیلکی رشت

زهرا عباسی نیلق؛ ماندانا نوربخش

دوره 8، شماره 31 ، اسفند 1391، صفحه 73-87

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی مشخصه­های صوت­شناختی واکه­های ساده گویش گیلکی رشت از طریق اندازه­گیری فرکانس فورمنت­ های اول، دوم و سوم است. بدین منظور، از ده گویشور (مرد) خواسته شده است تا شش واکه ساده گونه رشتی /i,e,ə,ʌ,o,u/ را در بافت تک­هجایی تولید کنند. صدای گویشور پس از ضبط، از طریق نرم­افزار تحلیل صوت­ پرت تحلیل می­شود. نتایج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی صوت‌شناختی واکه‌های ساده زبان فارسی معیار

شهره فشندکی؛ ماندانا نوربخش

دوره 8، شماره 31 ، اسفند 1391، صفحه 89-104

چکیده
  پژوهش حاضر نظام واکه‌ای زبان فارسی معیار را از منظر آواشناسی صوت‌شناختی بررسی می­کند. هدف از این پژوهش تعیین بسامد پایه، بسامد سه سازه نخست، شدت و میزان دیرش هر یک از شش واکه ساده زبان فارسی معیار است. ده (زن) گویشور زبان فارسی معیار هر شش واکه زبان فارسی را در بافت CVb در اتاق آکوستیک تلفظ کردند. 18 همخوان از 23 همخوان زبان فارسی در جایگاه ...  بیشتر