نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار، گروه زبانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از نگارش این مقاله بررسی پربسامدترین فرآیند واجی گویش «لری بالاگریوه» یعنی فرآیند «تضعیف» در چارچوب «نظریۀ بهینگی»است. این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی صورت گرفته و داده‏ها به روش میدانی جمع‏آوری شده‏اند. داده‏ها از طریق ده ساعت مصاحبه مفید از چهار گویشور در رده‏های سنی مختلف جمع‏آوری و بر مبنای الفبای بین­المللی IPA آوانگاری شده‏اند. عامل وقوع فرآیند «تضعیف» در «نظریه­ بهینگی» محرک آوایی در کاهش کوشش تولیدی است. این محرک آوایی در قالب محدودیت LAZY صورت­بندی می­شود.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"Weakening" in "Bala-Guerive Luri" Dialect: Optimality Theory

نویسندگان [English]

  • Arezu Soleimani 1
  • Aliye Kord Zaferanlu Kambuzia 2

1 M.A. in linguistics, Tarbiat Modarres University

2 Associate Professor, linguistics Department, Tarbiat Modarres University

چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine the most frequent phonological process of Bala-Guerive Luri dialect, the "weakening", within the framework of Optimality Theory (OT). The paper is a descriptive-analytical study and data are collected through the research field. Ten hours of useful data through interviews are collected from four speakers at various ages and transcribed based on the IPA International Phonetic Alphabet. The cause of the occurrence of "weakening" in "Optimality Theory" is phonetic stimulus in order to fulfill the least effort principle in speech articulation. The phonetic stimulus can be formulated in the form of constraint LAZY.

کلیدواژه‌ها [English]

  • weakening
  • optimality theory
  • Bala-Guerive Luri dialect