مقاله پژوهشی
گواه‌نمایی در روزنامه‌ها و مقالات علمی فارسی: نقش ژانر در کاربرد گواه‌نمایی

آوا ایمانی

دوره 14، 55-54 ، اسفند 1397، صفحه 5-20

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه نقش ژانر و ارتباط آن با مقوله گواه‌نمایی در مقالات علمی زبان‌شناسی و روزنامه‌ها و چگونگی کاربرد گواه‌نمایی در ژانرهای مختلف و ارتباط بین نوع و تعداد گواه‌نماهای مختلف در هر ژانر است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است که از مؤلفه‌های کیفی و رویکرد کمّی بهره می‌گیرد. مؤلفه‌های کیفی بر اساس الگوی آیخن‌والد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
چهار آخشیج در اوستا

حمیدرضا خوارزمی؛ لاله محمودآبادی

دوره 14، 55-54 ، اسفند 1397، صفحه 21-36

چکیده
  نگرش انسان­های نخستین به عناصر و پدیده­های اطراف، نظرگاه خاصی بود که همواره منجر به پرستش آنها در قالب ایزدان و الهه­ها شده ­است و گاهی خشم و خروش طبیعت یا نا‌­آرامی و رام بودن طبیعت را به آنها نسبت می­داده­اند. نگرش آریایی­ها، خالی از این دیدگاه­ها نبود و بعد از جدایی آریایی­های هند‌‌ و ‌ایرانی از شاخه هند و اروپایی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل توصیفی- ریشه‌شناختی مناصب و مقامات در یادگار زریران

شیما صدیقی؛ حسین نجاری

دوره 14، 55-54 ، اسفند 1397، صفحه 37-56

چکیده
  یادگار زریران، یکی از کهن‌ترین متون حماسی- مذهبی و در اصل به زبان پارتی و احتمالاً نثری توأم با شعر است که دلاوری‌های ایرانیان در برابر سپاه خیونان را روایت می‌کند. حضور صاحب منصبان در این جنگ، این متن را از نظر بررسی تعدادی از مقامات درباری که در جنگ حضور دارند، در کنار مقامات لشکری ارزشمندتر کرده است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نگاهی رده‌شناختی به ترتیب اجزای جمله در زبان ارمنی شرقی(گویش تهرانی)

بیتا قوچانی

دوره 14، 55-54 ، اسفند 1397، صفحه 57-72

چکیده
  علم رده‌شناسی، مطالعه تنوعات نظام‌مند بین زبان‌ها است. مبحث ترتیب واژه نیز در تعیین شباهت‌ها و تفاوت‌های میان زبان‌ها یکی از حوزه‌های مورد توجه در زمینه رده‌شناسی زبان است. در پژوهش حاضر هدف، بررسی وضعیت رده‌شناختی گونه محاوره‌ای زبان ارمنی شرقی به لحاظ ترتیب اجزای جمله است. بر اساس مولفه‌های 24 گانه ترتیب اجزای واژه درایر (1992)، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی دو فرهنگ لغت یک زبانه دهخدا و مریام وبستر از منظر ارائه اطلاعات مدخلی

فروغ کاظمی؛ مجتبی صمدی

دوره 14، 55-54 ، اسفند 1397، صفحه 73-90

چکیده
  پژوهش پیش رو با هدف بررسی تطبیقی دو فرهنگ لغت یک زبانه دهخدا و مریام وبستـر، از نظر ارائه اطلاعات مدخلی انجام شده است. در این پژوهش، گردآوری داده­ها به صورت کتابخانه­ای و انجام پژوهـش به روش توصیفی- تحلیلی است. نخست 50 واژه به صورت اتفاقی، حتی المقــدور از کلیه حروف الفبایـی، از دو فرهنگ لغت مورد بررسی، انتخاب و تحلیل شده است. سهم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
توانائی های زبانی بیماران پارکینسون فارسی زبان

ژیلا محمدی

دوره 14، 55-54 ، اسفند 1397، صفحه 91-105

چکیده
  در پژوهش حاضر میزان توانمندی بیماران پارکینسون فارسی‌زبان در درک و قضاوت اطلاعات نحوی زبان و به ‌طور خاص ساخت‌های ساده، پیچیده و پرسشی از دیدگاه نظریه‌های نحوی و عصب‌شناسی زبان بررسی می­شود. آزمودنی‌های این پژوهش، بیماران پارکینسون فارسی‌زبان مرحله ابتدایی و پیشرفته(از هر کدام 3 نفر) است. به منظور اجرای پژوهش، سه آزمون در نظر ...  بیشتر