نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه باهنر کرمان

چکیده

نگرش انسان­های نخستین به عناصر و پدیده­های اطراف، نظرگاه خاصی بود که همواره منجر به پرستش آنها در قالب ایزدان و الهه­ها شده ­است و گاهی خشم و خروش طبیعت یا نا‌­آرامی و رام بودن طبیعت را به آنها نسبت می­داده­اند. نگرش آریایی­ها، خالی از این دیدگاه­ها نبود و بعد از جدایی آریایی­های هند‌‌ و ‌ایرانی از شاخه هند و اروپایی، برخی باورها در اندیشه آنان باقی ماند و برخی نگرش­ها با تغییراتی روبرو شد. از جمله نگرش­های خاص آریایی­های ایرانی می­توان به چهار عنصر طبیعت یعنی آتش، آب، هوا و خاک اشاره کرد. تحقیق بر روی برخی از این عناصر در دوره خاص، می­تواند نگرش­هایی را بیان کند و زمینه را برای مقایسه با اندیشه­های قبلی و بعدی این قوم، به وجود آورد؛ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی جایگاه چهار عنصر آتش، آب، باد و خاک در اوستا است که با ذکر ویژگی و کاربرد آنها، دلایل اهمیت این عناصر از قدیم تا به امروز بارز و آشکار می­شود. منابع مد نظر، متن گاهان، یسن­ها و یشت­ها است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The four Elements in Avesta

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Kharazmi 1
  • Laleh Mahmudabadi 2

1 Assistant Professor in Farsi Language and Literature, Kerman University of Shahid Bahonar

2 M.A. in ancient Iranian Languages and Cultures, Sirjan University of Technology, Kerman, Iran.

چکیده [English]

The attitude of the early humans towards the elements and phenomena around them has been a special attitude that has always led them to worship them in the form of gods and goddesses, and sometimes they perceive the rage or unrest of nature, or the gentleness of nature. In the mind of the Aryans, these thoughts can also be found. After the separation of Indo-Iranian Aryans from each other, some beliefs remained in their minds, and some attitudes became subject to changes. One of the special attitudes of Iranian Aryans to the phenomenon of four main elements of nature can be fire, water, air and soil. Now, the study of some of these elements in a particular era, can express the attitudes, create a background for comparison with the previous and future thoughts of this people, so the purpose of this research is to search for four elements of fire, water, wind and dirt in the Avesta are trying to find out the reasons for the elements from the old to the present, with their location and explanations about their application. To achieve this, the text of the Gāthās (sacred hymns) and then the Yasna and Yashts are examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • water
  • fire
  • wind (air)
  • soil (earth)
  • four elements