نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار رشته فرهنگ و زبانهای باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده زبان‌شناسی

چکیده

در این مقاله فصل دوم از فرهنگ اویم ایوک آوانویسی، ترجمه و درباره واژه‌های آن بحث شده ‌است. فرهنگ اویم ایوک، فرهنگی دو زبانه از دوره ایران پیش از اسلام مشتمل بر واژه‌ها و عبارات اوستایی و ترجمه آنها به پهلوی است. فصل دوم این فرهنگ توضیحاتی درباره دستور زبان اوستایی دارد که آن را می‌توان تنها متنی دانست که درباره دستور زبان اوستایی تألیف شده و به دست ما رسیده است و از این جهت حائز اهمیت بسیار است. از تأکیدی که بر زند واژه‌های اوستایی و تفاوت در ترجمه این واژه‌ها به زبان پهلوی شده است، می‌توان فهمید که این متن را برای هیربدان و کسانی نوشته‌اند که کار نوشتن زند یا ترجمه متون اوستایی به پهلوی را بر عهده داشتند. آگاهی دیگری که از این متن کوتاه به دست می‌آید این است که نویسندگانِ این دستور زبان آموزشی، از دانش بالایی نسبت به زبان اوستایی و حتی تفاوت اوستای گاهانی و متأخر برخوردار بوده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Chapter on Avestan grammar

نویسنده [English]

  • Farzaneh Goshtasb

Associate professor in ancient Iranian Languages and Cultures, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

This article comprise the transcription and translation of the second chapter of FarhangīŌimĒwak and notes about its  words and phrases. FarhangīŌimĒwak is a bilingual lexicon of Avestan words and phrases with their Pahlavi translation. In the second chapter of this lexicon, we can find some important explanations about Avestan grammar and we should consider that it is the only remaining text about Avestan grammar. With emphasis on the Zand and different translation of Avestan words in Pahlavi, it can be understand that this text is written for Erbads and other persons who translated the Avestan texts to Pahlavi. The other feature of this chapter is that the writer of this grammar text had a good knowledge of Avestan language and knew the difference of old and young dialect of this language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FarhangīŌimĒwak
  • grammar
  • Avestan language
  • Pahlavi Language