زبان سیاسی در آینه طنز فارسی

گلناز غفوری صالح؛ فروغ کاظمی

دوره 15، 58 59 ، اسفند 1398، ، صفحه 37-56

چکیده
  امروزه سیاستمداران و مشاوران آنها به ویژگی طنز که نفوذ بیشتر پیام در ذهن مخاطب است، پی برده‌اند و سعی می‌کنند از این ابزار فن‌ّبیانی با اهداف گوناگونی بهره ببرند. در ایران علیرغم گرایشی که به طنز و طنز‌پردازی وجود دارد هیچگاه پژوهش مدوّنی در باب بررسی این راهبرد در زبان سیاسی کشور وجود نداشته است. بنابراین در پژوهش حاضر برآن شدیم ...  بیشتر

بررسی تطبیقی دو فرهنگ لغت یک زبانه دهخدا و مریام وبستر از منظر ارائه اطلاعات مدخلی

فروغ کاظمی؛ مجتبی صمدی

دوره 14، 55-54 ، اسفند 1397، ، صفحه 73-90

چکیده
  پژوهش پیش رو با هدف بررسی تطبیقی دو فرهنگ لغت یک زبانه دهخدا و مریام وبستـر، از نظر ارائه اطلاعات مدخلی انجام شده است. در این پژوهش، گردآوری داده­ها به صورت کتابخانه­ای و انجام پژوهـش به روش توصیفی- تحلیلی است. نخست 50 واژه به صورت اتفاقی، حتی المقــدور از کلیه حروف الفبایـی، از دو فرهنگ لغت مورد بررسی، انتخاب و تحلیل شده است. سهم ...  بیشتر

بازنمایی تأثیر قدرت و ادب کلامی بر کاربرد واژه های خطاب در گفتار زنان و مردان از دیدگاه زبان شناسی اجتماعی

بهناز بیرون راه؛ فروغ کاظمی

دوره 14، 52-53 ، شهریور 1397، ، صفحه 5-24

چکیده
  هدف اصلی مقاله حاضر بازنمایی تأثیر قدرت و ادب کلامی بر کاربرد واژه­های خطاب در گونه گفتاری زنان و مردان فارسی زبان تهران از دیدگاه زبان­شناسی اجتماعی است. واژه­ های خطاب پنجره‌ای به تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه است و نگرش افراد نسبت به یکدیگر را آشکار می­ سازد. این مقاله مبتنی بر این فرضیه است که ادب، رسمیت، قدرت و همبستگی ...  بیشتر

واژه بست در زبان شعر

فروغ کاظمی

دوره 13، شماره 51 ، اسفند 1396، ، صفحه 69-80

چکیده
  واژه­ بست­ها عناصری زبانی­ اند که رفتاری دوگانه دارند. به لحاظ ساختار شبیه وند هستند. اما دارای نقش نحوی­اند. به بیانی دیگر، در ساخت واژه فاقد نقش و در ساخت­های بزرگ­تر از واژه واجد نقش­ اند. این واحدهای زبانی خاص که امروزه مطالعات زیادی را به خود اختصاص داده است، در بیشتر زبان­های دنیا می ­توان یافت. مقاله پیش رو، مطالعه­ ...  بیشتر

کارکرد هم آیندهای واژگانی در زبان فارسی(با تکیه بر نظم و نثر و متون ادبی)

فروغ کاظمی؛ فاضله افسری

دوره 13، 48-49 ، شهریور 1396، ، صفحه 71-90

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مقوله باهم­آیی واژگانی در متون نظم و نثر زبان فارسی است. یافته­ های حاصل از بررسی داده­ ها، کاربرد دست کم دوازده نوع باهم­ آیی را به لحاظ مفهومی در پیکره نشان می­دهد. این باهم­ آیی­ ها، هر یک با بسامد رخداد متفاوت در بیان محتوا و گسترش معنای مورد نظر نقش داشته ­اند. نتایج نشان می­دهد که چگونه هر ...  بیشتر

تأملی در قرآن کریم بررسی زبان‌شناختی برخی از قواعد تجویدی

فروغ کاظمی

دوره 11، 40-41 ، شهریور 1394، ، صفحه 65-84

چکیده
  قرائت قرآن کریم یکی از مهم‌ترین وظایف دینی ماست. هدف از انجام این پژوهش، تبیین مسائلی از منظر زبان‌شناسی است که می‌تواند در کمک به تلاوت/قرائت درست قرآن کریم راه‌گشا باشد. برای این منظور، سوره‌های متعددی از قرآن کریم مد نظر قرار گرفت و پس از تأمل و تعمق در آنها شیوه‌ متداول آموزش قرآن کریم در تجوید بررسی شد. آنگاه با بهره­ گیری ...  بیشتر

بررسی تطبیقی نام آواها در دو زبان فارسی و انگلیسی بر اساس نخستین نظریه‌های نام آوایی

فروغ کاظمی؛ انیس ابراهیمی

دوره 11، 40-41 ، شهریور 1394، ، صفحه 85-99

چکیده
  درمقاله حاضر سعی بر آن است تا نام­آواها در دو زبان فارسی و انگلیسی به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شود. ابتدا 60 نام آوا در این دو زبان به همراه معنا و کاربردشان معرفی و توصیف، سپس بر طبق سه نظریه «ding-dong» و «pooh-pooh» و «bow-bow» طبق­ه بندی می­شود. در پی آن نام ­آواهای دو زبان مقایسه و وجوه اشتراک و افتراق آنها مشخص و تبیین می­شود. ...  بیشتر