نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

پاول تیمه در ذیل مفیدی که بر کتاب عناصر خارجی در ریگ­ودا (صص 110-117) نوشته، نشان داده است که در ریگ­ودا تمایز بارزی میان دو لفظ pánthá به معنای «راه» و ádhvan به معنای «جاده» وجود دارد و به بعضی نظایر اوستایی این دو لفظ هم توجه داده، یعنی یسن 44/3؛ یشت 13/20. ظاهراً لازم است که این مسئله از جهت مطالبی که در اوستا درباره آن آمده بار دیگر بررسی شود. البته نمی­توان انتظار داشت که همان تمایزی را که در ودا است در اوستا هم بازیابیـم، زیرا ابیات و عباراتی که کلمات panti-، paθā-، advan- در آنها آمده، به خلاف ریگ­ودا، موضوعشان غالباً مسائل زندگی واقعی نیست، بلکه بیشتر معنایی مجازی دارند و بنابراین به دست آوردن معنای دقیق آنها دشوار است.

عنوان مقاله [English]

The Concept of the Path in the Avesta

نویسنده [English]

  • Mahlegha Mortezai

Ph.D. in Ancient Languages and Cultures, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran