نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه شیراز

چکیده

مراسم آیینی اقوام اولیه هندی و ایرانی، زمانی که در کنار هم می‌زیستند، همانند سایر اقوام کهن همراه با رقص بوده است. امروزه، در هند، این‌گونه آیین‌ها همچنان به صورت گسترده‌ای رواج دارد؛ اما در ایران، آیین‌های همراه با رقص منسوخ شده‌ است. در مقاله حاضر در نظر است تا ابتدا چگونگی برگزار شدن آیین‌های همراه با رقص در فلات ایران پیش از ورود ایرانیان آریایی به این منطقه بررسی و سپس عدم وجود این نوع آیین‌ها پس از ورود ایرانیان آریایی به فلات ایران اثبات شود. پس از آن ایزدان رقصنده در ودا با اوستا، مقایسه و همچنین چگونگی نگرش زرتشت به این آیین‌ها توضیح داده ­شود و با بررسی تفاوت ایزدان مورد پرستش در بین ایرانیان و هندیان، نشان داده ­شود که با ظهور زرتشت تفاوت فکری بزرگی در میان دو گروه هندی و ایرانی به‌ وجود آمده است که در نهایت به منسوخ شدن پرستش برخی ایزدان که آیین‌های مربوط به آنان همراه با رقص بوده منجر شده و به دنبال آن در آیین‌های ایرانی مقوله رقص حذف شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Differences between Indian and Iranian Approachs to Ritual Dance

نویسنده [English]

  • Mina Kambin

M.A. in ancient Iranian Languages and Cultures, Shiraz university

چکیده [English]

The proto Indo-Iranian tribes, just like the other proto tribes, performed their ritual ceremonies with dance. Although this kind of ceremonies are still performed in India, in Iran they have been disappeared. First, this article intends to examine how Iranian performed their ritual dances in Iranian plateau before the migration of Indo-Iranian. Then, it proves after the advent of Indo-Iranian in Iranian plateau, they did not perform this kind of ritual dances, and then it is going to compare dancer Gods in Avesta and Veda. Also it discusses about the approach of Zoroaster to this kind of ritual dances, and by examining the worshiped different Gods between Iranians and Indians. Then, illustrates that the rise of Zoroastrianism made a great intellectual difference between Iranians and Indians which eventually led to the obsolescence of the ritual worship of the Gods, who was accompanied by dance, and after that the ritual dances was removed at Iranian customs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ritual dance
  • Avesta
  • Veda
  • Zoroastrianism