نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی زبانشناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 هیات علمی پژوهشکده زبانشناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

کسب مهارت خواندن، یکی از نیازهای بشری برای اطلاع از اندیشه دیگر افراد جامعه در ادوار مختلف است. الزاماً تمام افراد جامعه در خواندن توانایی یکسانی ندارند. درصدی از افراد جامعه دارای انواع ناتوانی­های یادگیری هستند که اختلال خواندن از شایع­ ترین آن است. اهمیت خواندن و نوشتن و نیز درصد بالای کودکان نارساخوان، توجه محققان زیادی را برای پژوهش در این حوزه به خود جلب کرده  است. از آنجا که ساخت نحوی زبان­های مختلف متفاوت است در این پژوهش درک ساخت­های نحوی مختلف زبان فارسی در 16 کودک فارسی­ زبان نارساخوان و 32 کودک همتای سنی طبیعی در پایه دوم با استفاده از آزمون استاندارد درک نحوی بررسی شد. بر اساس نتایج این پژوهش توصیفی-تحلیلی، میانگین درک ساخت‌های نحوی در گروه نارساخوان به ­طور معناداری کمتر از گروه طبیعی بود. میان کودکان نارساخوان و کودکان طبیعی همتای سنی در ساخت­های نحوی پیچیده ­تر همچون بندهای موصولی، مجهول، گروه­های همپایه، گروه­های اسمی دارای حروف اضافه و انواع صفت برتر، تفاوت معنادار وجود داشت. این یافته‌ها ضمن تأیید نقص نحوی در کودکان نارساخوان، نشان داد این احتمال وجود دارد بخشی از مشکلات کودکان نارساخوان در درک متن، مربوط به مشکلات آنها در درک ساختارهای نحوی زبان باشد؛ لذا لازم است توانایی نحوی کودکان نارساخوان ارزیابی و برنامه­های درمانی لازم درباره آموزش ساخت­های پیچیده نحوی تهیه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comprehension of Different Persian Syntactic Structures in Children with Dyslexia

نویسندگان [English]

  • Hourieh Ahadi 1
  • Masood Ghayoomi 2
  • Reza Nadarkhani 3

1 assistant professor of linguistic,Institute for Humanities and Cultural Studies

2 Linguistics Department, Institute for Humanities and Cultural Studies

3 Ph. D. student, Linguistics department, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

Reading is one of the human requirements is to be informed about the thoughts of other people, but all of the people do not have this skill equally. A fraction of the society involves people which have learning disabilities. Dyslexia is the most common learning disabilities. The importance of the reading and writing skills as well as the high number of dyslexic children has drawn the attention of many investigators. In this study, we compared syntactic comprehension of 16 Persian speaking children with and 32 normal children (age-matched) in second grade of primary school by standard syntax comprehension test. According to the findings of this descriptive-analytical study, there was meaningful difference between the two groups in “syntactic comprehension scores”, there was a significant difference in complex syntactic constructions like relative clauses, passive voice, coordination phrases, noun phrases with preposition and all kinds of comparative and superlative adjectives between dyslexic and normal children. These findings while confirming the defect in the syntax, showed that it is probably part of the problems of dyslexic children in understanding the text was related to their problems in understanding the syntax, so it is necessary to assess their syntactic abilities and develop therapeutic protocols about syntactically complex constructs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dyslexia
  • Persian language
  • syntactic comprehension
  • children