نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

چرچ و دیگران (1991: 12-13) با معرفی برخی ابزار آماری همچون «آزمون اطلاعات دوسویه» و «آزمون تی»، اهمیت چنین ابزاری را در تحلیل‌های زبان‌شناختی نشان می‌دهند. از سوی دیگر لاینز (1995: 62) تفاوت در باهم‌آیندهای دو واژة «big» و «large» را از دلایل نبود هم‌معنایی مطلق میان این دو واژه برمی‌شمارد. در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از دو ابزار ذکرشده، ضمن اشاره به اهمیت پیکره‌های زبانی و ابزار آماری در پژوهش‌های زبان‌شناختی، تفاوت واژه‌های هم­معنی از منظر باهم‌آیی بررسی شود.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Corpus-Based Analysis of Synonyms

نویسنده [English]

  • Shahram Modarres Khiabani

Assistant Professor, Islamic Azad University, Karaj Branch

چکیده [English]

Church et al. (1991:12-13) have introduced some statistical measures such as Mutual Information (MI) test and t-score to identify significant lexical relations, especially to estimate associations between two words. On the other hand, Lyons (1995:62) has mentioned that the lack of absolute synonymy between the synonymous pair ‘big’ and ‘large’ is caused by the difference in their collocates. This paper intends to study the differences between synonymous pairs in terms of collocations using these two mentioned tests whilst mentioning the significance of linguistic corpora and the importance of statistical measures on linguistic studies.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • T-score
  • Mutual Information (MI) test
  • synonymy
  • collocation
  • linguistic corpora