نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان‌شناسی رایانشی، مرکز زبان‌ها و زبان‌شناسی، دانشگاه صنعتی شریف

2 استادیار، گروه زبان‌شناسی رایانشی، مرکز زبان‌ها و زبان‌شناسی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

مقاله حاضر به معرفی سامانه‌ای با عنوان سایه‌نما می‌پردازد. ایدۀ کلی این سامانه که در زمینه استعاره برای زبان فارسی است برای نخستین بار طرح و پیاده‌سازی می‌شود. سایه‌نما با هدف کمک به درک استعاره به صورت خودکار، عملیات یافتن ویژگی‌های معنایی مشترک بین دو واژه‌ای که در بافت استعاری حضور دارند انجام می‌دهد. فرایند کلی سایه‌نما بدین ترتیب است که نخست ویژگی­های معنایی مشترک بر اساس اطلاعات نقطه‌ای مشترک در هم­رخدادی مرتبه دوم استخراج و در پی آن صفاتی معرفی می‌شوند تا بتوانند این نوع ویژگی‌ها را توصیف کنند. کاربرد این روش در سامانه­های درک متن و به خصوص درک استعاره به صورت خودکار، کارایی سامانه را به طور قابل توجهی بهبود می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"Sayeh-nama": A System for Understanding Metaphors Using the Shared Semantic Features of Term Pairs in the Metaphorical Contexts

نویسندگان [English]

  • Hadi Abdi Ghavidel 1
  • Afshin Rahimi 1
  • Parvaneh Khosravizadeh 2

1 M.A. student, Computational Linguistics, Languages and Linguistics Center, Sharif University of Technology

2 Assistant Professor, Computational Linguistics, Languages and Linguistics Center, Sharif University of Technology

چکیده [English]

This paper introduces a system named “Sayeh-nama”. The overall idea is that such system is implemented for the first time in the field of metaphor for Persian. Sayeh-nama, with the purpose of helping the automatic understanding of metaphors, finds the shared semantic features of two terms in the metaphorical contexts. The overall process of this system consists of two phases. Firstly, the shared semantic features are extracted based on the second-order co-occurrence point-wise mutual information and then a number of adjectives are offered to describe these features. This method improves the performance of the system significantly in the systems of texts understanding, especially automatic understanding of the metaphors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sayeh-nama
  • semantic features
  • second-order co-occurrence
  • point-wise mutual information