نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه هنرهای نمایشی، پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد زبان‌شناسی رایانشی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

امروزه در نتیجه مطالعات سازمان­یافته بر پیکره­های گوناگون زبانی، جامعهشناسان زبان و متخصصان تحلیل گفتمان بر این باورند که سبک و نحوه استفاده زبان در زنان و مردان متفاوت است. با وجود این، هنوز تفاوت متون داستانی نویسندگان زن و مرد به طور دقیق به لحاظ علمی و آماری تحلیل نشده است. در این مقاله به منظور دستیابی به نتایج آماری و استفاده از رایانه در تحلیل سبکی نگارش مردان و زنان، ابتدا پیکره کوچکی از داستانهای نویسندگان زن و مرد (به زبان انگلیسی) تهیه شد. سپس این پیکره در دو سطح عمومی/ واژگانی و مقوله دستوری، با استفاده از روشهای پردازش زبان طبیعی، از شمارش ساده واحدهای زبانی تا روشهای آماری، واکاوی شد. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که از میان شاخص­های معرفی شده برای مقایسه سبک نوشتاری زنان و مردان، نویسندگان زن از کلمات مربوط به خانواده، کلمات منفی و حرف اضافه«for»استفاده بیشتری می­کنند. این مقاله، گام نخست در مسیری است که امید می­رود با تهیه پیکره­های داستانی فارسی، در مطالعات سبک­شناسی آثار معاصر ایران نیز پیگیری شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Differences in the Writings of Male and Female English Novel Writers: A Computational Linguistics Approach

نویسندگان [English]

  • Behrooz Mahmoodi-Bakhtiari 1
  • Ali Farsi-Nejad 2

1 Associate Professor, Department of Performing arts, University of Tehran

2 MA in Computational Linguistics, Sharif University of Technology

چکیده [English]

Today, thanks to the systematic studies on the several linguistic corpora, most of the sociolinguists and discourse analysts believe that there are remarkable differences in the style and use of the language by men and women. However, such differences have not yet been analyzed thoroughly and statistically on the fictional prose of male and female writers. In the present article, computational approaches are employed to reach a stylistic objective on the gender-based differences between the use of language in several important novels written in English. First, a small corpus of some major English novels was formed. Then this corpus was analyzed on the basis of NLP from simple counting of the linguistic units, up to the more complicated statistical methods. The results of this research reveal that from the issues cited for the features of male and female's writings, female writers have made more use of the words about family, negative particles, and the preposition “for”. It I hoped that this article paves the way for similar studies on the Persian fiction analysis through corpus linguistics methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stylistics
  • language and gender
  • computational linguistics
  • Robin Lakeoff
  • Novels in English