نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، رشته باستان شناسی گرایش دوران تاریخی، دانشگاه جیرفت

چکیده

بایگانی بارو تخت جمشید متعلق به سال 13 تا 28 سلطنت داریوش بزرگ، مربوط به تولید، ذخیره و پخش محصولات غذایی، پرداخت این مواد به صورت جیره­ های مختلف به شاه و درباریان، کارمندان، مسافران، کارگران، اجراکنندگان مراسم مذهبی در محدوده فارس و بخشی از خوزستان است. این الواح‌ کوچک گزارشی که شاید در نگاه اول بسیار ساده به نظر برسند ما را به ساختار و روند فعالیت­ های اجتماعی، اداری و اقتصادی در مرکز شاهنشاهی هخامنشی وارد می­کنند. متن الواح‌ بارو بر مبنای موضوع به 32 گروه تقسیم­ بندی شده­اند. در این مقاله متن­ های سفر بر مبنای شاخصه ­های کلی همانند کارمندان تهیه­ کننده کالا، مهرها، ناحیه­ های جغرافیایی، تاریخ، مسافران، جیره­ های پرداختی و مقدار آنها و سند مهرشده طبقه­ بندی می­ شوند. در پژوهش حاضر، 719 متن سفری که تاکنون خوانده شده، بررسی و علاوه بر این از متن­های گروه ­های دیگر نیز آنهایی که مرتبط با بحث­ است، به مجموعه مطالعاتی اضافه شده­اند. مطالعه داده­ ها نشان می­ دهد که روند فعالیت اداری در متن­ های سفر چگونه است، تهیه­ کنندگان کالا، محدوده شغلی و ارتباط آنها با مهرها به چه صورت است. چه نوعی از متن­ها دارای مهر و چه نوعی بدون مهر­اند و چگونه این مسئله با نوع متن الواح­ها در ارتباط است، اگرچه در برخی از موارد به دلیل کمبود مدارک، نمی­توان به شناخت درست دست یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Q Texts (Travel Ration) in Persepolis Fortification Archive

نویسنده [English]

  • Leila Makvandi

Assistant Professor, Archaeology, Jiroft University

چکیده [English]

Persepolis Fortification archive texts dated from 509 to 493 B.C of Darius I (13–28). They document the intake, production, storage and redistribution of locally produced food commodities; recipients included gods, royals, nobles, officers and troops, officials and craftsmen, travellers, labourers and animals. The Fortification Archive is the prime source for the local administration of the Achaemenid heartland (Fars and Part of Khuzestan) and bear witness to a highly complex institutional administration. These Tiny and mundane texts by their individual and official content offer precious glimpses into social, economic and administration of imperial universe. Hallock based on their content classified texts to 32 categories. In this paper we focused on Q texts (travel rations), 719 texts and moreover we used texts in other categories that are somehow related to our subject. Our research indicates how the administrative procedure is in the travel texts, supplier and their official ranking, how the supplier and seals are related to each other, whether texts have seals or not, and how it is related to category of tablets, also geographical area, office and official ranking of each supplier and seals are indicated. However, we cannot reach a certain recognition of official situation of suppliers and seals in some cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persepolis Fortification archive texts
  • Q texts
  • seal