نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، فرهنگ و زبان های باستانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

افزون بر زبان­های اوستایی و پهلوی، بخش بزرگی از متون دینی زردشتیان به فارسی نو است. دست کم از سده­ های چهارم و پنجم هجری به این سو، زردشتیان متون دینی خود را به فارسی نو نقل کرده­ اند. هرچند ادبیات دینی زردشتیان به فارسی نو باز تولید متون اوستایی و پهلوی است ولی تنها منبع مهم برای شناخت سنت جاری و زنده دین زردشتی در ایران پس از اسلام است. در مقالة پیش رو 11 دستنویس نویافته زردشتی به فارسی نو معرفی شده است که اینک در کتابخانة  ملی ایران نگهداری می­ شوند. از دستنویس­ های معرفی شده، تعداد 5 دستنویس ایرانی و 6 دستنوشته هندی است، یعنی در هندوستان تهیه و کتابت شده­اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Newly Found Persian Zoroastrian Manuscripts in the National Library of Iran

نویسنده [English]

  • Hamidreza Dalvand

Assistant Professor, ancient Iranian Languages and Cultures, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

A large part of the Zoroastrian religious texts were written in New Persian, Avestan and Pahlavi languages. Since the fourth and fifth centuries onwards H., the Zoroastrian religious texts have been quoted to new Persian. Although religious literature in Persian Zoroastrian have been reproduced again from Avesta and Pahlavi texts, but they are counted as important sources for studying alive Zoroastrian tradition in Iran after Islam. In this paper, 11 Zoroastrian manuscripts are introduced that now are kept in the National Library of Iran. Five of which have been written in Iran and the rest in India.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zoroastrian manuscripts
  • Persian Zoroastrian
  • Zoroastrian religious texts