نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ستادیار، فرهنگ و زبانهای باستانی، پژوهشکدۀ زبانشناسی، متون و کتیبه‌های کهن، سازمان میراث فرهنگی

چکیده

کاتبان از دوران باستان معمولاً از الگوی ویژه­ای در نوشتن آثار مختلف و استفاده از اصطلاحات خاص پیروی می­کردند و نزد برخی اقوام این الگوها همچون قوانین نوشتاری باید در کتیبه­ها اعمال می­شدند. هدف از این مقاله مشخص کردن قوانین نوشتاری اورارتوها در الگوهای نوشتاری گوناگونی است که کاتبان اورارتویی در پدیدآوردن کتیبه­های سلطنتی داشتند. دعا به خدایی بزرگ (معمولاً خالدی) در ابتدا و نفرین در پایان و استمداد از خدایان از جمله موارد رعایت شده در بیشتر کتیبه­های سلطنتی اورارتویی است. در متن کتیبه­های سلطنتی نیز «به قدرت خالدی»، «به بزرگی خالدی»، «به فرمان خالدی»، «من ... را گرفتم / شکست دادم»، «شاه ... را ساخت»، «من این کارها را در یک سال کردم»، استمداد از خدایان و نسب­نامه شاه با آوردن نام پدرش آورده می­شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Written Patterns in Urartian Royal Inscriptions

نویسنده [English]

  • Maryam Dara

Assistant Professor, ancient Iranian Languages and Cultures, Linguistics, Texts and Inscriptions Research Center in ICHHTO Research Org

چکیده [English]

Scribes usually used a specific pattern in creating different inscriptions and using particular expressions in antiquity. These patterns must have been respected as written regulations in inscriptions for some communities. The aim of this paper is to recognize Urartian written rules in different written patterns that Urartian scribes used in royal inscriptions. The prayer to a great deity -mostly Haldi- at the beginning of the inscription and a curse in the end and help request from the deities are among most respected patterns in most Urartian royal inscriptions. “for the sake of Haldi”, “through the greatness of Haldi”, “Haldi ordered me to …”, “I conquered …”, “King built …”, “I did these in one year”, help request from deities and the name of  the king along with his father’s name, who was the previous king, were mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curse
  • Haldi
  • royal inscriptions
  • Urartian
  • written pattern