نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی در پی شفاف­سازی این حقیقت است که عواملی همچون بافت موقعیتی، بافت بینامتنی، روابط قدرت در جامعه، سلطه، فرهنگ و ایدئولوژی حاکم بر جامعه زبانی را شکل می­دهد و از طریق به کارگیری زبان در جامعه است که این ساختارها، فرایندها و ایدئولوژی­ها تثبیت می­شوند. آنچه در این مختصر ارائه می­شود بررسی برابرهای انتخاب ­شده از دو مترجم و مقابله­ آنها با متن اصلی داستان «عربی» اثر جیمز جویس بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف است، تا با استناد بر این رویکرد بر کارایی آن در فرایند برابریابی و دستیابی به برابرهای مناسب در متن مقصد صحه گذاشته شود. زیرا رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی بر این اصل اساسی پایه­گذاری شده است که ساختارهای گفتمان­مدار و ملاحظات غیرزبانی و توصیف فرازبانی در تحلیل­های زبانی به طور کلی و در فرایند ترجمه به طور اخص از اهمیت بالایی برخوردار است. از جمله ساختارهای گفتمان­مداری که در مقاله­ حاضر بررسی می­شود عبارت­اند از گزینش واژگانی، ضمایر، رابطه عاملیت نحوی یعنی انتخاب صیغه معلوم/ مجهول، فرایند اسم­سازی و طرد کنشگرها.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Contrastive Analysis of Lexical Equivalence of the Story "Araby" According to the Fairclough's Model

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Arjmandi 1
  • Zoleikhah Azimdokht 2

1 Department of English and Linguistics, Faculty of Humanity, Islamic Azad University Rasht Branch, Guilan, Iran

2 M.A. student in linguistics, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

 
Critical Discourse Analysis puts stress on this fact that situational and intertextual context, power and ideological relations in the society make language and through language these structures, processes and ideologies have been fixed within the society. The following study takes a contrastive analysis on the lexical equivalence of the story "Araby" from two translated texts. Authors believe Critical discourse analysis can help translators in the process of translation. According to the Fairclough's model, Critical discourse analysis (2001), description precedes interpretation and explanation. But in translation criticism one process as REPRODUCTION is added to this model which contains three previous layers, these layers work simultaneously in the forth level, REPRODUCTION. The discursive structures in the paper are as follow: Choice of words, pronouns, passive structures versus active voices and suppression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical discourse analysis
  • Discursive structures
  • Ideology
  • Discourse