نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته زبان شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مقایسه مهارت­های زبانی و ترتیب ظهور آنها در دانش­آموزان کم­توان ذهنی دختر و پسر  بر اساس خرده­آزمون­های رشد زبان انجام می­شود. در این پژوهش 14 دانش­آموز ( 8 پسر و 6 دختر) از بین دانش­آموزان ۶ الی ۹ ساله انتخاب و آزمون رشد زبان بر روی آنها اجرا می­شود. طرح پژوهشی از نوع علّی مقایسه­ای یا پس­رویدادی است. برای تحلیل داده­ها از تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده می­شود. نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین دانش­آموزان کم­توان ذهنی دختر و پسر براساس خرده­آزمون­های رشد زبان تفاوتی وجود ندارد. مطابق با یافته­های پژوهش، دانش­آموزان کم­توان ذهنی در واژگان تصویری بالاترین نمره و در واژگان ربطی کمترین نمره را کسب می­کنند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Language Skills and Investigating their Occurrences in Male and Female Mentally Retarded Students Based on TOLD-P:3

نویسنده [English]

  • Ali Arbani Dana

Ph.D. student in linguistics, Isfahan university

چکیده [English]

This study is aimed to compare language skills and find their occurrences in male and female mentally retarded students based on TOLD-P:3. 14 students ( 8 male ones and 6 female ones) aged from 6 to 9 years old were selected and TOLD-P:3 was administered to them. The design of the study is comparative. To analyze data,   the Multivariate Analysis of variance was used. The results showed that there was not a significant difference between male and female mentally retarded students based on TOLD-P:3. The students had the highest score on picture vocabulary and the lowest score on relational vocabulary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • language skills
  • Test of Language Development (TOLD)
  • mentally retarded students