نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای زبان شناسی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

چکیده

در پژوهش حاضر تاثیر تقویت داده‌های بصری به ‌عنوان روش آموزشی در ارتقاء سطح درک‌ مطلب انگلیسی بین دانش‌آموزان ناشنوای سال اول دبیرستان بررسی می­شود. در ابتدا ده دانش‌آموز در مقطع اول دبیرستان از مدرسه‌ نظام مافی- مخصوص ناشنوایان و کم شنوایان- به‌طور غیر تصادفی (به دلیل تعداد کم) انتخاب می­شوند. در این تحقیق گروه شاهد وجود ندارد و همه‌ دانش‌آموزان پس از اتمام جلسات تدریس، پس‌آزمون دریافت می­کنند. برای انجام این تحقیق چهار متن از کتاب انگلیسی سال اول دبیرستان که میزان دشواری و قابلیت فهم آنها به‌ کمک نرم افزار «تحلیل‌گر متن» سنجیده شده بود، انتخاب شده است. دو درس با عکس‌های رنگی مربوط به مفهوم درس‌ها غنی و کلمات جدید موجود در متن نیز به کمک علائم چاپی متنوع ( از قبیل رنگی‌کردن، تغییر در اندازه‌ فونت، پُر رنگ کردن حروف، متمایز کردن با رنگ دیگر، ایتالیک کردن حروف و ایجاد فاصله بیشتر بین خطوط) تغییر داده شده است. از آنجایی که ناشنوایان عمدتاً برای درک بهتر مطالب بر حس بینایی‌ خود تکیه دارند، این تغییرات به منظور جلب توجه دانش­آموزان صورت می­گیرد. دو درس دیگر بدون تغییر تدریس می­شود. پس از اتمام تدریس چهار متن، دو پس‌آزمون جداگانه از دروس غنی شده و غنی نشده از دانش­آموزان به عمل می­آید. داده­های جمع­آوری شده به‌کمک آمار توصیفی و استنباطی تحلیل و محاسبه می­شود. بدین منظور از آزمون «ویل کاکسن» استفاده شده است. در پایان، نتیجه‌ تحلیل‌های آماری نشان می­دهد که نمرات آزمون مربوط به درس‌های تقویت شده با ابزار بصری به مراتب بالاتر است و دانش‌آموزان عملکرد بهتری نسبت به دو درس تقویت نشده دارند. به بیان دقیق‌تر، بر اساس سطح معناداری، تفاوت کاربرد متن تقویت شده و تقویت نشده کاملاً معنادار است (p= 0.002<0.05). بنابر این، به کارگیری متن غنی‌شده درکتب درسی می‌تواند تاثیر بسزایی در درک مطلب دانش‌آموزان ناشنوا داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Visual Input Enhancement on English Reading Comprehension among Deaf High school Students

نویسندگان [English]

  • Farzin Fahimnia 1
  • Zahra Haghani Mobarake 2

1 Ph.D. in linguistics, Institute for Humanities and Cultural Studies

2 M.A. in English language teaching

چکیده [English]

This study set out to investigate whether Visual Input Enhancement (VIE) as a pedagogical intervention increases the comprehensibility of reading text of students’ course book. To accomplish this study 10 female deaf students in first grade of Nezam Mafi High School, special for deaf and hard of hearing impairments, were chosen nonrandomly due to their few numbers. The materials exploited during treatment sessions were four reading texts from students’ course book. After considering difficulty and readability of the texts through software named “Text Analyzer”, two out of four texts were enhanced via supportive colored pictures. Also new vocabularies were manipulated through typographical cues such as boldfacing, italicizing, and highlighting. After teaching period, two reliable and validated post-tests were administered, one test for the two enhanced texts and the other one based on the two unenhanced reading texts. The collected and analyzed data via “Wilcoxon Signed Ranks Test” revealed that the differences between the two posttests was significant enough (p= 0.002<0.05) to reject the null hypothesis and it is proved that using Visual Input Enhancement in English reading texts for deaf students has a significant effect on their reading comprehension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual Input Enhancement
  • -Reading comprehension- Deaf students