نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ‌ارشد زبان‌شناسی همگانی، پژوهشگاه علوم ‌انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

نگارنده در این پژوهش بر آن است تا مبحث عواطف را از دیدگاه شناخت‌گرایان معرفی کند و به اجمال رویکرد گزاره‌ای (زبانی) به عواطف و الگوهای مفهوم‌سازی استعاری در حوزه انتزاعی عواطف، بر مبنای حوزه رنگ را در زبان فارسی مورد بررسی قرار دهد .به این منظور ابتدا تعدادی واژه در حوزه معنایی رنگ انتخاب شده‌ است که دربرگیرنده فهرستی از رنگ‌واژه‌ها و ویژگی‌های توصیف رنگ است. در مرحله بعد، ساخت‌های استعاری دربردارنده این واژه‌ها در حوزه عواطف، از جویشگر گوگل، پایگاه دادگان زبان فارسی، و پیکره بی‌جن‌خان استخراج شده ‌است. سپس این ساخت‌ها تحلیل می­شود تا استعار‌ه‌های مفهومیِ موجود در زیرساخت آنها ارائه گردد. پس از آن، بر اساس تحلیل آماری استعاره‌های مفهومی استخراج‌شده، الگوهای کلان مفهوم‌سازی استعاری در حوزه شناختی و ادراکی رنگ معرفی می­شود. دستیابی به این الگوهای کلان در پژوهش‌های جدید معنی‌شناسی شناختی از جایگاه مهمی برخوردار است، زیرا بر اساس آن می‌توان اطلاعات مهمی درباره شناخت در مفهوم اجتماعی و فرهنگی آن به ‌دست آورد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Emotions Conceptual Metaphors in Persian: A Cognitive Corpus-based Analysis

نویسنده [English]

  • Seyyed Sajjad Samet Jukandan

M. A. in linguistics, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

This article first reviews findings from contemporary researches on cognitive and propositional (linguistic) approaches to emotion and then presents an analysis of a corpus of Persian language conceptual metaphors of colours based on instances collected from three corpora: Persian Linguistic Database (PLDB), Bijankhan Corpus/Peykare and   Google search engine. To do so, a collection of two hundreds and thirteen keywords were selected and searched throughout corpora. Then, names of the mappings were extracted and classified. As a corollary of the patterns derived, it is argued that among the target domains, emotion by 87 instances had the highest frequency. The results of the study clearly show implications regarding growing a visual culture in Iranian Community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive semantics
  • Corpus-based study
  • Emotions
  • Conceptual metaphor
  • Colour metaphors