نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در این مقاله قصد بر آن است تا داستان «اولین برف» از مجموعه داستان­های گی دوموپاسان بر اساس «نظریه جهان متن» تحلیل شود. نظریه جهان متن چگونگی درک اثر ادبی را می­نمایاند. مشارکان گفتمانی، متن را پایه تشکیل جهان متن قرار می­دهند. سئوال مطرح این است که آیا می­توان با نظریه جهان متن ویژگی­های عمده­ای را که نویسنده در  تولید این داستان به کار گرفته است و از طریق آن روایت داستانی را به پیش می­راند و نیز بازنمودهای ذهنی خواننده را، شناسائی کرد؟ در این تحقیق با بررسی عناصری که نظریه جهان متن برای شناساندن جهان تولیدی و ادراکی نویسنده و خواننده معرفی می­کند، چنین نتیجه­گیری می­شود که این داستان عمدتاً ساخت روایی-گزارشی دارد و محوریت توصیف بر شخصیت­ پردازی استوار است و نیز با توجه به جهان زیرشمول غالب این داستان که از نوع اشاری و نگرشی است، چنین نتیجه­گیری می­شود که نویسنده عمدتاً با قراردادن خواننده در شرایط زمانی و مکانی متفاوت، روایت داستان را به پیش رانده است و نیز اینکه تفکرات، خواست­ها و نگرش­های شخصیت­های اصلی داستان در شکل­گیری روایت داستانی و جهان ذهنی خواننده نقش پررنگی دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of World Elements in "The first Snow" by Guy de Maupassant: A Cognitive Poetic Framework

نویسنده [English]

  • Ifa Shafaei

Ph. D. student in linguistics, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

In this study "The First Snow" among series of stories by Guy de Maupassant will be analyzed in the Text World theory framework. Text World theory is a Cognitive approach which is used to understand literary works. The main question is to distinguish the principal characteristics used by the author and mental representations created by the reader. The present research shows that this story has mainly narrative structure and the descriptive axis turns around personification. Deictic and attitudinal sub-worlds constitute the majority of sub-worlds in this story which indicates that the author regularly places the reader in different situations; and also character's thought, attitude and desire have a great contribution to developing story by the author  and forming mental worlds in reader's mind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Text world theory
  • cognitive poetics
  • discourse world
  • sub world