نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

- دانشیار، گروه زبان شناسی دانشگاه الزهراء

چکیده

حیوانات و مجموعه ویژگی­های ظاهری و رفتاری آنها از نخستین مفاهیمی است که بشر در می­یابد و این دریافت در صورت های زبانی مختلف در زبان بازنمود پیدا می کند. در این جستار چگونگی مفهوم سازی و بازنمود این مفاهیم به صورت استعاره، چند معنایی، اصطلاح و تشبیه بررسی و نمونه­هایی از آنها در زبان فارسی ارائه می­شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Animals, their Body Parts and Behaviors as Source Domains of Conceptualization in Persian

نویسنده [English]

  • Farideh Haghbin

Associate professor, linguistics department, Alzahra university

چکیده [English]

Animals and their physical and behavioral properties are principal cognitive categories. These concepts are based of conceptualization. The present paper tries to explicit how the concepts derived from various aspects of the life of animals are represented in Persian expressions by means of cognitive metaphors and metaphorical expansions in polysemous constructions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Linguistics
  • primary concepts
  • animals
  • Cognitive metaphor polysemy