نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر ، قائم شهر

2 دانشجوی دکتری زبان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر ، مازندران، ایران

3 دانشجوی دکتری زبان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، مازندران، ایران

چکیده

پژوهش‌حاضر با هدف تحلیل گفتمان اشعار تعلیمی «ملاعلی فاخری» فقیه و ادیب نامدار قرن ۱۳ هجری انجام ‌شده است تا به این وسیله چگونگی بازنمایی جهان‌بینی موجود در این گفتمان در قالب نظام گذرایی و انواع فرایند و نیز تفاوت‌ها و شباهت‌های احتمالی چنین بازنمایی‌ای‌ در دو اثر «گزیده اشعار» و «گزیده مرثیه» مشخص گردد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در پیکره مورد بررسی فرایند‌های مادی، رابطه‌ای و ذهنی بیشترین کاربرد را داشته‌اند. همچنین ملا فاخر در گزیده مرثیه از فرایند‌های مادی، رفتاری و وجودی بیشتر از گزیده اشعار استفاده کرده است. درحالی‌که فرایند‌های بیانی، رابطه‌ای و ذهنی در گزیده اشعار بیشتر از گزیده مرثیه کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analyzing of the Mullah Ali Fakheri’s Poems on basis of Functional Discourse Analysis

نویسندگان [English]

  • Hossein Ghasemi 1
  • Anahita Partovi 2
  • Hamid Sarokhani 3

1 Assistant professor, linguistics department, Islamic Azad University, Ghaem shahr branche

2 Ph.D. student in Linguistics, Islamic azad university of qaemshahr, Mazandaran province, Iran

3 Ph. D. student in linguistics, linguistics department, Islamic Azad University, Ghaem shahr branche

چکیده [English]

The present study is aimed at analyzing the discourse of Mullah Ali Fakheri’s poems in order to investigate how his worldview in didactic discourse is represented through transitivity system and process types. In this regard, “Gozide-ye Ash’ar” and “Gozide-ye Marsiye” were chosen for transitivity analysis. The results show that in Mullah Fakher’s didactic poems the material, relational and mental processes were the most frequent ones. Also, Mullah Fakher has used the material, behavioral and existential processes in Gozide-ye Marsiye more than Gozide-ye Ash’ar, while the frequency of verbal, relational, and mental processes in Gozid-e Ash’ar is more than Gozide-ye Marsiye. The way mullah Fakher uses process types made his didactic poems similar to poems in Persian discourse of love.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fanctional discourse analysis
  • transitivity system
  • material process
  • relational process
  • mental process