نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، آیران.

2 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

3 استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

مراودات گسترده و تاریخی ایران و آسیای مرکزی که در طول تاریخ شواهد گسترده­ای دارد از طریق جاده ابریشم میسر می­شد. این مراودات که هسته اصلی آن تعاملات اقتصادی و فرهنگی بود سبب شد تا زبان فارسی به این خطه نفوذ کند. مهمترین بخش متاثر از روابط ایران و آسیای مرکزی، قرقیزستان بود. از جمله این تاثیرات نفوذ اسلام به آسیای مرکزی و وارد شدن واژگان جدید به زبان قرقیزی بود. در پژوهش حاضر با توجه به روابط دیرینه ایران و قرقیزستان نحوه تأثیر و تأثرات زبانی مطالعه و با نگاهی انحصاری نام­های مشترک فارسی و قرقیزی بررسی شده است. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که با ورود اسلام کلمات عربی نیز به سبب کثرت استعمال در زبان فارسی به تلفظ فارسی در میان قرقیزها رایج شد. کلمات فارسی دیگر نیز بیشتر در زبان محاوره­ای مردمان قرقیز به کار برده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Common Iranian and Kyrgyz Names and Their Phonetic Variations in the Kyrgyz Language

نویسندگان [English]

  • Nurgul Shaidulaeva 1
  • Abbasali Vafa’i 2
  • Zia Tajeddin 3

1 Departament of Persian Language and Literature, Institute of Persian Literature and Foreign Languages, University of Allameh Tabataba'i, Tehran, Iran.

2 Professor of Persian Language and Literature, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

3 Department of Persian Language and Literature, Institute of Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba,i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The extensive and historic contacts of Iran and Central Asia, which had extensive evidence throughout history, were made possible through the Silk Road. These interactions, the core of which were economic and cultural interactions, led to the influx of Persian language into this area, and was the most affected part of the relations between Iran and Central Asia. Among these influences, was the influence of Islam and the introduction of new vocabulary in Kyrgyz language. In the present study, considering the long-standing relations between Iran and Kyrgyzstan, studied the way of effects of linguistic influences and examined the common names of Persian and Kyrgyz exclusively. The result of the research shows that with the introduction of Islam, Arabic words were also widely used in Kyrgyz because of the multiplicity of use in the Persian language. Other Persian words were also used mostly in the Kyrgyz dialectal language, and their number was lower in literary language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Kyrgyzstan
  • totem names
  • Phonetic Variation