نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد زبانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر سعی در برجسته­ سازی شخصیت ­های اصلی زن داستان و بازنمودهای آنان از دنیای اطراف است که نوع گفتمان غالب زنانه را نشان خواهد داد. رمان «انگار گفته بودی لیلی» بر اساس روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین بررسی شده است و نتایج نشان می­دهد که نویسنده با ترکیب­ بندی ابعاد گفتمان‌های مسلط روزگار خود، در قالب ژانری از پیش موجود، ساختار و نظم گفتمانی موجود و مسلط روزگار خود را باز تولید کرده است. بنابراین، رمان «انگار گفته بودی لیلی»، به منزله رخدادی ارتباطی، فقط بازتابی از کردار اجتماعی نیست، بلکه، با انتقاد از عملکردهای خرافاتی و نگاه­ های جنسیتی، نظم گفتمانی ویژه ­ای را بازتولید می­کند. در این رمان، نویسنده در به چالش کشیدن تبعیض‌های جنسیتی و تقویت گفتمان زنانه موفق بوده است و سعی در حاشیه­ رانی کنش گفتمانی مردانه نداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Discourse Analysis of Novel "as you said Leily"

نویسندگان [English]

  • Setare Majidi 1
  • Mahbube Ghadimi Ghadimi 2

1 M.A. graduate in linguistics, Islamic Azad University, Tehran Central Branch

2 M.A. graduate in linguistics, Islamic Azad University, Tehran Central Branch

چکیده [English]

Critical discourse analysis, include theories and methods for empirical study of various spheres of social and cultural relations between discourse and social change. Critical discourse analysts believe that the literary text like other texts, are in the service of communication, so that, they can also be critically analyzed by attitudes and methods. In this study, a novel (as you said Leily) have been described, interpreted, explained and investigated based on Fairclough's critical discourse analysis approach, in three levels. The results of this study show the authors of, Dawnby Shamloo, by composition of the dominant discourse of his time, in the form of pre-existing genre, has been reproduced the structure and order and the dominant discourse of his time. Thus, the novel as you said Leily, as a communication event, is not just a reflection of social action, but by criticizing the superstitious practices, reproduce special discourse order of gender visions. In this novel, the author has been successful in challenging gender discrimination, strengthening female dialogue and to marginalize the role of male. But didn’t try to marginalize male.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Discourse Analysis
  • social action discourse deed