نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد زبان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

با تغییر نگرش پژوهشگران به مقوله ادب/ بی‌ادبی کلامی از رویکرد کلاسیک به رویکرد پسامدرن نوع نظریه ­پردازی‌ها نیز تغییر یافت. همه نظریه‌­پردازانی که پیرو رویکرد پسامدرن به مقوله ادب/ بی‌ادبی کلامی­اند بر این نکته تمرکز دارند تا نظریه‌هایی ارائه دهند که 1- قادر به پیش‌بینی رفتار مؤدّبانه یا غیر مؤدّبانه باشد، 2- دلیل تولید چنین رفتاری را توضیح دهد 3- بتواند این نکته را تبیین کند که افراد یک جامعه چگونه رفتار مؤدّبانه یا غیر مؤدّبانه را تفسیر می‌کنند. بر اساس این دلایل توجّه به عوامل تأثیرگذار در تفسیر ادب/ بی‌ادبی کلامی نیز روز به روز افزایش یافت و اهمیّت آن‌ در بررسی‌های کاربردشناختی بیش از پیش آشکار شد. در پژوهش حاضر به این عوامل در درک بی‌ادبی کلامی به تفصیل پرداخته می­شود. در انتها نیز طرحواره اجتماعی- شناختی ارائه شده از سوی کالپپر (2011) از بی‌ادبی کلامی معرّفی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Verbal (Im)Politeness in Post Modern Approach; Investigating the Effective Factors in Interpreting Verbal(Im)politeness

نویسنده [English]

  • Somayeh Salimiyan Salimiyan

M.A. graduate in linguistics, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

In the present paper the effective factors in interpreting verbal (im)politeness have been investigated. By changing the attitudes of researchers on (Im)politness from classic approach to the post modern one, the path of theorizing has also changed. All theorists following post modern approach attempt to construct a model of politeness which can be used to predict when polite behaviour can be expected or to explain post-factum why it has been produced and towards the need to pay closer attention to how participants in social interaction perceive politeness. For these reasons, the influential factors in the interpretation of (Im)politeness has been more considered and their importance in pragmatic studies has been revealed. This paper has investigated these factors, i.e. context, social norms, emotions, morality and intentionality, in detail. Finally, the sociocognitive schema of impolitness proposed by Culpeper (2011)has been introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • (Im)politeness
  • context
  • social norms
  • intentionality
  • post modern approach