نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

پس از گذشت پنج دهه از ظهور علم نشانه‌شناسی، این علم اکنون تصویر تازه‌ای از خود به نمایش گذاشته و به تدریج به دورنمایی از پدیدار شناختی گرایش یافته است. از این زمان به بعد ارتباط میان سوژه و جهان حسی، خود به عنوان حوزه‌ای‌ جدید برای مطالعه معنا در نظر گرفته شد. لاندوفسکی، نشانه‌شناس فرانسوی در همین ارتباط با انتخاب زاویه دید گروه «دیگری غیر و مغلوب» و چگونگی تعامل او با «گروه مرکزی مرجع» چهار سبک زندگی متفاوت را معرفی می‌کند که در پژوهش‌های بعدی دو سبک دیگر نیز به آن می‌افزاید؛ همچنین از منظری دیگر، چهار نظام‌ معنایی و تعاملی خود، به نام‌های برنامه‌مداری، مجاب‌سازی، تصادف و تطبیق را تعریف می‌نماید. این مقاله، با پیاده‌سازی الگوی سبک زندگی در داستان فیلم «آشغال‌های دوست‌داشتنی» ساخته امیرحسین یوسفی، محصول سال 1391، در ابتدا سبک‌ زندگی شخصیت‌های حاضر در آن را تحلیل و در ادامه چگونگی شکل‌گیری روایت داستان و تعامل میان شخصیت‌ها را بر اساس نظام الگوهای معنایی و تعاملی لاندوفسکی بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semiotic Analysis of “Lovely Trash” According to Life Style and Semantic Systems Models by Londowski

نویسنده [English]

  • Bita Ghouchani

Linguistics faculty, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

After five decades from emerging semiotics, now this science has represented a new image of itself and gradually it tends to be close to phenomenology perspectives. From this time, the connection between subject and understandable world was considered as a new field for semantic studies. With taking the viewpoint of “the failed other group" and how it interacts with “central reference group”,, Eric Landowski, the French semiologist, introduces four different life style which he adds two more in his later studies. Also from another perspective, he describes his four semiotic and interactive systems which is called programation,, manipulation,, accident and adjustment. This article attempts to analyze the life style of characters in  the film, namely“Lovely Trash” directed by Amirhossein Yousefi (1391) according to Landowski and then analyze the way of  how the story is shaped  and how  interaction is conducted between characters based on Landowski’s model of semantic and interactive systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lovely Trash
  • life style
  • Landowski
  • social semiotics
  • semantic and interactive system