نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

توجه به مقوله‌ «بافت» در مطالعه‌ زبان وجه ‌تمایز میان رویکردهای زبان‌شناسی معاصر است. به‌ عبارت‌ دیگر، درحالی‌که در رویکردهای صورت­گرا مطالعه‌ زبان مستقل از بافت صورت می­گیرد در رویکردهای نقش‌گرا و میان‌رشته‌ای‌هایی چون کاربردشناسی، جامعه‌شناسی‌‌‌‌زبان، روان‌شناسی‌زبان و قوم‌نگاری‌زبان[2]، زبان پدیده‌ای اجتماعی است و بررسی بافت‌های اجتماعی در مطالعه‌ زبان امری ضروری تلقی می­شود. به‌ رغم آنکه بافت مفهومی کلیدی و مشترک در میان شاخه‌هایی از علم زبان‌شناسی است که کاربرد زبان در آنها بررسی ‌می‌شود نمی‌توان تعریف مشترک و جامع از بافت و مؤلفه‌های آن در این رویکردها یافت. دلیل چنین تنوعی در تعریف‌ها متفاوت بودن اهداف این رویکردها از تحلیل‌های بافتی است. در این مقاله قصد بر آن است تا بافت و مؤلفه‌های آن از سه دیدگاه نقش‌گرای نظام‌مند، جامعه‌شناسی زبان و قوم‌نگاری زبان بررسی شود.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Contextual Component in Systematic Functional Linguistic, Sociolinguistic and Ethnolinguistic Approaches

نویسندگان [English]

  • Sahba Jamshidpur 1
  • Amer Gheituri 2

1 M.A. in linguistics, Razi university

2 Associate professor , Linguistics department, - Razi university

چکیده [English]

Contextual consideration in language study separates contemporary linguistics approaches from each other. In other words, although formal approaches do not consider context in language study, other approaches like functionalism and interdisciplinary as pragmatics, sociolinguistics, ethnolinguistics and psycholinguistics believe language is a social phenomenon so, it is necessary to pay attention to social context in language study. In spite of context is a basic and common component in approaches of linguistics that consider language use, we cannot find a common and comprehensive definition of context and its constituents in these approaches. They do not describe this component in the same way, because they have different purposes by studying of context. The purpose of this essay is to consider context and its constituents from systematic functional linguistics, sociolinguistics and ethnolinguistics approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • context
  • systematic functional
  • sociolinguistics
  • ethnolinguistics