نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان شناسی همگانی، دانشکده زبان های خارجی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار، گروه زبان‌شناسی دانشکده زبان‌های خارجی، دانشگاه اصفهان

چکیده

در مقاله حاضر آهنگ سه نوع سئوال در گونه محاوره­ای زبان فارسی توصیف می­ شود: «سئوالات استفهامی، بله/خیر و پژواکی». نمایش و تحلیل این آهنگ­ها پس از ضبط صدای چهار گویشور، با استفاده از نظام نواخت و فاصله ­نما و نرم افزار پرت در چهارچوب واج­شناسی لایه­ ای انجام­ شده­است. نتایج حاصل نشان­ می­دهد که گروه­های تکیه­ ای در سه ­گونه فوق­الذکر اغلب از تکیه زیروبمی یکسان L+H* برخوردارند. تفاوت این سه گونه در نواخت­های مرزنمای گروه تکیه ­ای و گروه آهنگی است. درحالی که جملات سئوالی استفهامی اغلب با نواخت پایانی  l L%به پایان می­رسند، مشاهده­ شد که جملات سئوالی پژواکی با زیروبمی بالا، یعنی با نواخت مرزنمایh H% تمام می­شوند. از طرفی، سئوالات بله/خیر با وجود چیدمانی شبیه به جملات اخباری، هجاهای تکیه­دار با درجه زیروبمی بالاتر دارد و نواخت مرزنمای گروه آهنگی در انتهای جمله از نوع H% است. دیرش واکه­ای نیز در واکه آخر این سئوالات چشمگیر است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Intonation Patterns of Yes/no Questions, WH-Questions, and Echo Questions in Colloquial Persian

نویسندگان [English]

  • Soleiman Ghaderi 1
  • Batul Alinezhad 2

1 Ph.D. student, linguistics department, Isfahan University

2 Associate professor, linguistics department, foreign languages faculty, Esfehan university

چکیده [English]

The present study is a description of the intonational properties of three different kinds of interrogatives in colloquial Persian: yes/no questions, WH-questions, and echo questions. This study has been done in the framework of the autosegmental-metrical theory of intonation, with the help of Praat software and ToBI. The results, which are based on the utterances recorded, show that the Persian Accentual Phrase (AP) with the pitch accent (L+)H* is present in all question types. So the differences among them are because of their Accentual Phrase boundary tones and Intonational Phrases. While WH-questions often end in a low Intonational Phrase boundary tone (l L%), Echo questions end in a high tone (hH%). However, Yes/no questions, whose structures is similar to declaratives’, are characterized by a high Intonational Phrase boundary tone (H%), and have greater pitch syllables. Duration of the Last vowel is considerable in these questions, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interrogatives
  • intonational phonology
  • Accentual Phrase
  • Intonational Phrase boundary tone