نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر این است که استعاره در زبان روزمره کردی با رویکردی شناختی و بر پایه­ «نظریه استعاره­  مفهومی» بررسی شود. با واکاوی داده­ هایی از گویش گورانی و از گفتار روزمره اهل زبان، استعاره­ های زبانی نهفته در آنها استخراج، سپس استعاره­ های مفهومی زیرساختی آنها شناسایی و دسته­ بندی می­ شود. یافته­ های این پژوهش به ­روشنی گویای آن است که در زبان کردی خودکار نمونه­ هایی از استعاره­ های سویمند، هستی­ شناختی، ظرف و جان­بخشی به­ فراوانی دیده می­شود. این یافته ­ها یک بار دیگر یادآور این واقعیت است که استعاره تنها ویژه­ زبان ادب نیست بلکه باید آن را بخش جدایی ­ناپذیر از سامانه­ ذهن و زبان آدمی دانست.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Metaphor in Automatic Kurdish Language: a Cognitive Approach

نویسنده [English]

  • Parsa Bamshadi

Department of Linguistics, Shahid Beheshti University, Tehran

چکیده [English]

The purpose of this research is to examine the metaphor in automatic Kurdish language from a cognitive point of view and on the basis of “conceptual metaphor theory”. After analyzing some data from everyday speech in Gurani dialect, existing linguistic metaphors in them are extracted, and then their underlying conceptual metaphors are determined and classified. The findings of this research show that orientation, ontological and container metaphors as well as personification are found frequently in everyday Kurdish language. Once more these findings prove the fact that the use of metaphor is not just restricted to literary language but must be seen as an essential part of mind and language system of human.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gurani dialect of Kurdish
  • Cognitive linguistics
  • conceptual metaphor
  • orientation metaphor
  • ontological metaphor