چند قانون اجاره در دوره ساسانی بر اساس مادیان هزار دادستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر فرهنگ و زبانهای باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

مادیان هزار دادستان یا مجموعه هزار داوری، متنی حقوقی است که در اواخر دوره ساسانی یعنی اوایل قرن 7 میلادی گردآوری شده است. موضوعات حقوقی این متن درباره برده­داری، ضمانت، شراکت، ازدواج، طلاق، ارث، اجاره و ... است. در این پژوهش قصد بر این است تا مطالب مربوط به اجاره در این متن حقوقی بررسی و قوانین آن استخراج و به این پرسش پاسخ داده شود که چه قوانینی برای اجاره در این دوره از تاریخ ایران وجود داشته است. مطالبی که درباره اجاره در مادیان هزار دادستان آمده بسیار کم و تنها 5 بند است. با وجود اندک بودن مطالب، بررسی آنها قوانین قابل توجهی را درباره اجاره در دوره ساسانی روشن می­سازد. بر اساس متن، قراردادی بین دو طرف موجر و مستاجر بسته می­شد که به موجب آن مالی به کسی اجاره و در قبال آن مبلغی به عنوان اجاره دریافت می­شد. اجاره باید سالیانه پرداخت می­شد و به نظر می­رسد مقدار آن یک چهارم اصل دارایی یا میانگین درآمد بوده است. مستاجر می­توانست یک یا چند نفر باشد و مبلغ اجاره باید مطابق با قرارداد پرداخت می­شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some Juridical Law Related to Rent in Sassanid Era According to Mādayān ī Hazār Dādestān

نویسنده [English]

  • Nadia Hajipour
Researcher(Ph.D.) in ancient Iranian Languages and Cultures, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Mādayān ī Hazār Dādestān or the Book of Thousand Judgments, is a Sasanian law-book. It is believed to be composed at the dawn of Sasanian era, i.e. the early 7th century A.D. Legal issues that have been discussed in this book such as slavery, warranty, partnership,marriage,divorce, inheritance, rent and etc. This article, studies the juridical law related to rent and attempts to answer, what was its rules in Sassanid era. In 5 paragraphs of mādayān has been mentioned to rent. Although we can not attain completed laws concerning with rent with this 5 paragraphs, but attain remarkable results about laws rent in Sasanian era. According to this 5 paragraphs a contract was concluded between the two sides, which based on was giving something from the landlord to the tenant. Rent, it seems, was a quarter of the value of theleased property and was paid on an annual basis. The ground or anything else was leased for certain period and tenant could be one or more people. The renter must pay all rental according to contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mādayān ī hazār dādestān
  • sasanian era
  • rent laws
  • lease
  • tenant