نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس ارشد علوم اجتماعی- مطالعات جوانان دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از این نوشتار بررسی عنصر زبان در مجموعه طنز شب­های برره است. در این مقاله با استفاده از مفاهیم چندصدایی( هتروگلاسیا) و کارناوال میخاییل باختین و با تأسی به آن به مثابه نظریه و روش، زبان استعاری این مجموعه، مؤلفه­های زبانی و ناسازه‌های گفتمانی آن و نحوه دیالوگ و تعامل ذهنیت با زبان آنها تحلیل می­شود. در نهایت تفسیر مقاله از زبان طنز شب­های برره به این ایده می­رسد که متأثر از دیدگاه باختین می‌توان دو نگاه درونی و بیرونی به زبان طنز شب­های برره داشت. از دیدگاه درونی، زبان و سوژه رابطه‌ای دو سویه دارد. همان‌گونه که زبان سوژه را می‌سازد، برای بررسی زبان نیز به زمینه‌ آن که همان سوژه است نظر داریم. بنابر این کردارهای زبانی سوژه می‌تواند با توجه به خود او منطقی یا غیر‌منطقی؛ محدود یا گسترده باشد. در اینجا تقابل بین زبان کیانوش (زبان معیار) و زبان برره‌ای‌ها (زبان غیرمعیار) برجسته می‌شود و در کل متن می‌توان نوع زبان برره‌ای‌ها را در مقایسه با دیگران، یعنی زبان کیانوش، ارزیابی کرد. از دیدگاه بیرونی استعاری بودن زبان برره برجسته می‌شود. استفاده کارناوالی کارگردان مجموعه طنز شب‌های برره از زبانی خاص در بافتی ناسازگار با زبان رسمی منجر به تولید نوعی زبان نقیضه می‌شود که از طریق آن از شیوه بیان و تفکر مسلط فراتر می رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Language Components and Analysis of Discourse Paradoxes in Irony

نویسندگان [English]

  • Nader Amiri 1
  • Azam Ebadi 2

1 Assistant professor, Razi university

2 M.A. in sociology, Mazandran university

چکیده [English]

The aim of this paper is investigation of language components in irony program:" Shabhaye Barere". This research analyzes metaphorically language, language components and discourse paradoxes is used in this program. On basis of Bakhtin's view, there are two views on this program: external and internal view. From internal view, language and object have bilateral relationship. From external view metaphorically language is highlight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multivoicedness
  • carnival
  • discourse paradox
  • irony