نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 کارشناس ارشد زبان‌شناسی همگانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

زبان ترکی آذری در ایران دارای گویش­های متعددی است. از آن جمله می‌توان به گویش­های ترکی آذری در استان همدان اشاره کرد که در سطوح متفاوت آوایی، واجی، صرفی، نحوی و معنایی قابل بررسی‌اند. در مقاله حاضر  قصد بر این است تا زمان‌های متعدد فعل‌ها (دستوری و غیر‌دستوری) در دو گویش ترکی «همه­ کسی»  و «بهار» در استان همدان بررسی و ساخت  فعل‌ها در این دو گویش مقایسه شود. از داده­ های به دست آمده می­توان نتیجه گرفت که از 14‌ زمان فعل در دو گویش، فقط در  3 زمان حال ساده، گذشته‌های ساده و کامل، قاعده‌های یکسانی وجود دارد و زمان­های دیگر در قاعده‌هایشان متفاوت­اند و 2 زمان نیز تنها در تلفظ فرق دارند. از 12 شناسه فعلی،  8 شناسه  متفاوت و 4 شناسه مشابهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tense/Time of the Verb Survey in Hamakassi and Bahar Turkish Dialects

نویسندگان [English]

  • Azita Afrashi 1
  • Ali Talebi Anvari 2

1 Institute for Humanities and Cultural Studies

2 M.A. graduate in linguistics, linguistic department, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

The Azari Turkish has various dialects in Iran. Of these are the dialects in Hamadan Province which are examinable in different phonetic, phonological, morphological, syntactic and semantic levels. This article surveys the various tenses and times in "Hamakassi" and "Bahar" Turkish dialects in Hamadan Province. The verb structures were compared. The results follows: "On fourteen existing verb tenses(Ts) in the dialects, only the three Ts of simple present, simple and perfect pasts follow the same formulae; nine Ts differ in their formulae and two differ in their pronunciations. Of  twelve verb endings, eight numbers differ and four the same. References are made to Azari Turkish everywhere in the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hamakassi
  • Bahar
  • Dialect
  • Tense/Time
  • verb