نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

شاهین ویلا. ۱۹ شرقی قلم. پ ۲۴ واحد ۳ کد پستی ۳۱۹۳۹۹۴۴۴۵

چکیده

از دید انسان موحد، اجزای جهان هستی جلوه‌هایی از قدرت، حکمت و جمال الهی­اند، از این رو، حیوانات مختلف با گستردگی و تنوع اعجاب آور، همگی نشانه‌ها و آیات آفرینش الهی محسوب می­شوند. بنابراین، از جمله ویژگی­های قرآن کریم کاربرد کلمات معمول و مأنوس همچون اسامی جانوران و حیوانات است. کاربرد نام ۴۰ حیوان در بیش از ۱۹۰ آیه و نامگذاری برخی سوره­ها بدین نام­ها، بیانگر اهمیت کاربرد این دسته از نام­ها در قرآن است. اما در پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، از میان این حیوانات شتر و خوک بررسی می­شود. هدف از این بررسی، عوامل کاربرد شتر و خوک در آیات حاوی نام آن دو به لحاظ دلالت معنایی و موضوعیت است. بدین منظور پس از استخراج کلیه آیاتی که نام آن حیوانات در آنها اشاره شده بود، دلالت معنایی و موضوعیت این آیات بررسی می­شود. همان طوری که نتایج تحلیل داده، نشان می­دهد، شتر به همان اندازه که در قرآن و اعراب از جایگاه ویژه­ای برخوردار بود و به دفعات با نام­های مختلف از این حیوان در قرآن کریم اشاره شده است، در مقابل از خوک به پلیدی و نجاست با یک نام «الخنزیر» یاد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Animals Naming in Holy Quran:Camel and Pig in Verses

نویسنده [English]

  • Nadia Varmili

شاهین ویلا. ۱۹ شرقی قلم. پ ۲۴ واحد ۳ کد پستی ۳۱۹۳۹۹۴۴۴۵

چکیده [English]

From the point of view of the unified human being, the components of the universe are manifestations of divine power, wisdom, and beauty. Therefore, various animals with their astonishing breadth and variety, are all signs and revelations of divine creation. Therefore, one of the characteristics of the Holy Quran is the use of common and familiar words such as the names of animals. The use of the names of 40 animals in more than 190 verses and the naming of some suras with these names indicate the importance of using these names in Qur'an. However, in the present study, which was performed by descriptive-analytical method, camels and pigs were studied among these animals and the aim of the present study was to investigate the factors of the use of camels and pigs in verses containing the names of the two in terms of semantic and subjective meaning. For this purpose, after extracting all the verses in which the names of those animals were mentioned, the semantic meaning and subjectivity of these verses were examined. As the results of the data analysis show, camels have a special place in the Holy Quran as they have been in the Quran and the Arabs, and have been mentioned many times under different names of this animal in the Holy Quran. There is a name called "Al-Khanzir".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • animal naming
  • camel
  • pig
  • semantic indication
  • Al-Khanzir