نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد . دانشگاه زنجان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده

ساختار سازه­­­­­­­­­­­­­ای و فضای واکه­ ا­­­ی از مهمترین ویژگی­های فیزیکی ﺁوا­های گفتار محسوب می­شود. بر اساس بررسی دنیل جونز واکه­ها در اغلب گونه­ های زبانی، ذوزنقه سنتی را تشکیل می­دهند. در حالی که در ﺁواشناسی ﺁکوستیک بر اساس مدل پیترسون و بارنی (1952) با در نظرگرفتن ساختار سازه­ای واکه­ ها (F1، F2) برای واکه­ های موجود در یک زبان یا یک گونه خاص زبانی، در دستگاه مختصات دکارتی فضای واکه­ای ترسیم می­شود. به این ترتیب فضای واکه­ ای دو بعدی برای واکه­ ها به وجود می­ﺁید که شکلی نزدیک به ذوزنقه جونز دارد و تعداد این واکه­ها در گونه­ های مختلف متفاوت است. در زبان فارسی، فضای واکه­ ای متشکل از شش واکه /ᴂ/ ،/a/ ،/e/ ،/o/ ،/i/ ،/u/ است که این مجموعه برای گونه­ های شرق زبان گیلکی شامل 8 واکه /ᴧ/ ،/a/ ،/e/ ،/o/ ،/i/ ،/u/ ،/ə/ ،/y/ است. هر یک از واکه­ های مذکور بر­اساس مقادیرF1, F2 به دست ﺁمده از نرم­افزار پرت، به وضوح بر روی نمودار، جایگاه خود را می­یابند و فضای واکه­ ای گویش­ها­ی مورد نظر را تشکیل می­دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Formant Structure and Vowel Space in East Guilan Dialects

نویسندگان [English]

  • zahra mohammadi 1
  • Ayub Esmail Nejad 2

1 master/ zanjan university

2 English Translation department, Humanity Science Faculty, Islamic Azad University,Share Qods, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Formant structure and vowel space are the most important physical features of speech. According to Daniel Jones, a traditional trapezoid can be considered for vowels in most linguistic variants. In acoustic phonology based on the model of Peterson and Barney (1952), considering the formant structure of vowels (F1, F2), for vowels in a language or a specific linguistic variety, it is possible to draw a vowel space, which takes place in the Cartesian coordinate system. This creates a two-dimensional vowel space for the vowels that is close to the Jones Trapezoid, and the number of vowels varies in different varieties. In Persian, a vowel space consisting of six vowels / ᴂ /, / a /, / e /, / o /, / i /, / u / can be shown. This set contains 8 vowels for east Gilaki dialect. / ᴧ /, / a /, / e /, / o /, / i /, / u /, / ə /, / y /. Each of these vowels, based on the values ​​of F1 and F2 obtained from Praat software, clearly finds its position on the diagram and forms the vowel space of the dialects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acoustic phonology
  • formant structure
  • vowel space
  • Gilaki language
  • Gilaki dialects