نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانش آموخته دکتری زبانشناسی همگانی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

به موازات فرایند جهانی شدن، دامنه­ زبان انگلیسی به اکناف جهان گسترانده شده و این زبان در طیف وسیعی از کشورها و جوامع غیرانگلیسی‌زبان رواج یافته است. این گسترش منجر به ظهور گونه های محلی و غیربومی این زبان شده است. پیدایش گونه ­های محلی انگلیسی، چالش­های نظری و آموزشی متعددی را فراروی برنامه ریزان زبان قرار داده، تمایز میان زبان­های اول، دوم و خارجی را از بین برده و بسیاری از مفروضات ما درباره مفهوم معیار زبانی و نگرش‌های زبانی را در معرض بازبینی قرار داده است. بنابراین، تلاش­های مختلفی صورت گرفته تا موقعیت این زبان را در بافت جهانی و در ارتباط با رشد روزافزون پدیده‌ جهانی شدن تبیین نماید. در پژوهش حاضر تلاش می­شود تصویری جامع از عمده­ترین رویکردهای موجود به زبان انگلیسی ارائه گردد. از جمله­ این رویکردها می‌توان به انگلیسی به عنوان زبان معیار جهانی، انگلیسی­های جهانی، انگلیسی همگانی، خانواده­ زبان­های انگلیسی، زبان امپریالیستی و زبان­های جهانی انگلیسی اشاره کرد. به طور کلی، به نظر می­رسد که علیرغم رویکردهای مختلفی که در تبیین وضعیت انگلیسی به مثابه­ زبانی جهانی وجود دارد، این زبان از مفهوم یکپارچه خود فاصله گرفته، به زبانی ناهمگون تبدیل شده و معیارهای آن صورتی بومی­شده یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Different Approaches to the Study of English as a Global Language

نویسندگان [English]

  • Negar Davari Ardakani 1
  • Hossein Moghani 2

1 Linguistics Department,,, Faculty of Letters and Humanities, Shahid Beheshti University

2 PhD Graduate in Linguistics,,, Razi University of Kermanshah

چکیده [English]

English has spread and developed rapidly as along with the increasing processes of globalization, dominating, in this way, all languages of the world, affecting a wide range of countries and non-English societies. As a result of this, local and non-native varieties of English have been born and, in the meantime, the distinction between some such notions as the first, second and foreign languages has been faded away, questioning, as a result, our assumptions about the notions of language standards and language attitudes. As for this, considerable efforts have been made to explain the status and the global position of English, as considering the transcending processes of globalization. This paper aims at illustrating some of the most important approaches to the study of English as a global language, including world standard English, world Englishes, English family of languages, linguistic imperialism, and global Englishes. To conceptualize, finally, the role and status of English as a global language in the cotemporary era, the evidence suggests, it seems, that today’s world English is no longer viewed as a homogeneous language, but rather as a heterogeneous language with multiple norms and diverse forms of grammar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • English
  • global language
  • native speakers
  • non-native speakers
  • linguistic imperialism