نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

آیین ایزدی «ور» نزد ایرانیان باستان نمادی از داوری ایزدی تلقی می‏شد و در بسیاری از متون کهن و ادیان غیر ایرانی و سامی نیز به چشم می‏خورد. رایج‏ترین شکل این آیین با دخالت عناصر طبیعی مانند آب، آتش، آب گوگرد‏آلود، روغن جوشان به دو صورت وَر گرم و وَر سرد صورت می‏گرفته است. این عناصر مصادیقی از ابزار‏های ایزدان تلقی می‏شدند و به نوعی ملاک و اعتباری برای تشخیص حق از باطل در محاکمه‏های پیچیده بودند که در آن عقل راهگشا نبود. اجرای چنین آزمایش‏های سختی همواره پرسش‏هایی را برای پژوهشگران مطرح کرده است، اینکه آزمایش ایزدی نزد افکار عمومی چه جایگاهی داشته است و تا چه حد می‏توانست پاسخگوی نیاز مردم به اجرای عدالت باشد؟ و چرا باید تن به این آزمایش‏ها می­دادند؟ آیا آیین ور امروزه به طور کلی منسوخ شده است؟ اگر نه به چه شکلی باقی مانده است؟ این ابهام‏ها نیازمند بررسی عمیق‏تری از این آیین است. آیین ور به مرور زمان، صورت عملی خود را از دست داد و امروزه صورت لفظی آن به صورت سوگند خوردن باقی مانده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on “Var” Divine Ritual from Past to Present

نویسندگان [English]

  • Somayeh Hamidi
  • Raziyeh moosavi khoo

Azad university of Tehran, Sciences and Reasearches branche

چکیده [English]

“Var” divine ritual was regarded by the ancient Iranians as a symbol of divine judgment. It is also found in many ancient texts and some none-Iranian and sami religions. The most common way of this ritual was through the interference of natural elements such as water, fire, sulfurated water, boiling oil in both hot and cold forms. These elements were considering as example of the tools of the gods. They have been a criterion for recognizing the right from wrong in complex trials where reason wasn't useful. Performing such a difficult ritual has always raised questions for researchers, for example: How was the place of this divine ritual in public opinion? Why should people accept and do such a ritual? How successful has been this ritual to administrate justice? Is “Var” completely outdated today? If not what is left? These ambiguities require a deeper examination of this ritual. The ritual has lost its practical form during the time and today it is remained in oath.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Var
  • ritual
  • oath
  • ancient Iran
  • judgment