چند قانون اجاره در دوره ساسانی بر اساس مادیان هزار دادستان

نادیا حاجی پور

دوره 13، 48-49 ، شهریور 1396، ، صفحه 5-14

چکیده
  مادیان هزار دادستان یا مجموعه هزار داوری، متنی حقوقی است که در اواخر دوره ساسانی یعنی اوایل قرن 7 میلادی گردآوری شده است. موضوعات حقوقی این متن درباره برده­داری، ضمانت، شراکت، ازدواج، طلاق، ارث، اجاره و ... است. در این پژوهش قصد بر این است تا مطالب مربوط به اجاره در این متن حقوقی بررسی و قوانین آن استخراج و به این پرسش پاسخ داده شود ...  بیشتر

مفسران حقوقی مادیان هزار دادستان

نادیا حاجی پور

دوره 12، شماره 44 ، خرداد 1395، ، صفحه 35-52

چکیده
  مادیان هزار دادستان یا کتاب هزار داوری، رساله­ ای درباره حقوق دوره ساسانی و به زبان فارسی میانه است.این مجموعه در پایان دوره ساسانی یعنی نیمه نخست قرن هفتم میلادی نوشته شده است و قوانینی که در آن مطرح می‌شود متعلق به دوره پیش از اسلام است. نام بیش از 50 مفسر در این متن آمده است که از میان آنها 4 موبد، 4 موبدان موبد و 47 حقوقدان بودند. نام ...  بیشتر

بازتاب تمثیلی کهن در داستان سفر برزویه به هند

فرزانه گشتاسب؛ نادیا حاجی پور

دوره 9، 32-33 ، شهریور 1392، ، صفحه 51-57

چکیده
  داستان «سفر برزویه طبیب به هند» روایات گوناگونی دارد که می‌توان تمامی آنها را در دو گروه، یکی تحریر بلندتر و دیگری تحریر کوتاه­تر طبقه‌بندی و مقایسه کرد. در داستان بلندتر برزویه پزشک خسرو اول، انوشیروان به هند می‌رود تا کتاب کلیله و دمنه را یافته و با خود به ایران آورَد. در تحریر کوتاه­تر، داستان به صورت تمثیل بیان شده است. ...  بیشتر